Navigacija
Portal TFL

STA novice / POPRAVEK: Vlada o gospodarskih temah

petek, 20.11.2020

V 4. odstavku vesti z dne 19. 11. je datum 25. november (IN NE 24. november, kot so napačno sporočili z ministrstva). Popravljeno vest objavljamo v celoti.

Ljubljana, 20. novembra (STA) - Vlada je potrdila predlog zakona o davku na motorna vozila, ki bo po napovedih zmanjšal davčno obremenitev pri nakupu vozil. Tomažu Smrekarju je podelila poln mandat na čelu Statističnega urada RS, izdala je tudi odlok o finančni pomoči pri reji prašičev za blaženje posledic koronavirusne krize.

S predlogom novega zakona o davku na motorna vozila se bo po izračunih finančnega ministrstva zmanjšala obremenitev kupcev, v povprečju za več kot 65 odstotkov. Predlog prinaša znižanje davka na avtomobile in motorna kolesa za veliko večino modelov, je povedal finančni minister Andrej Šircelj. Po sedanji ureditvi, ki naj bi veljala do konca leta, je osnova za davek prodajna cena motornega vozila, po novem pa bo za to odločilna okoljska komponenta. Električna vozila ne bodo obdavčena, predlog ukinja dodatni davek na motorna vozila s prostornino motorja nad 2,5 litra oz. luksuzna vozila.

Smrekar je bil v. d. direktorja statističnega urada od maja letos, ko je vlada razrešila dotedanjega direktorja Bojana Nastava, imenovan pa je bil za petletni mandat z možnostjo vnovičnega imenovanja. V vladnem uradu za komuniciranje so spomnili, da je strokovnjak na področju statistik in obdelave podatkov. Leta 2002 je bil tako npr. vodja popisa prebivalstva, deloval je tudi v tujini.

Vlada je izdala odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letošnjem letu, ki je podlaga za izplačilo pomoči upravičencem v sektorju za blaženje posledic koronavirusne krize. Ta je namreč zmanjšala povpraševanje po prašičjem mesu in znižala njegove cene. Namen pomoči je ohraniti ekonomsko sposobnost slovenskih rejcev prašičev. Finančno nadomestilo se dodeli po pravilih de minimis za primarne kmetijske proizvajalce, zahtevke pa je treba oddati do 25. novembra.

Vlada je potrdila končno oceno škode po neurjih s poplavami, ki so med 3. in 6. avgustom prizadela koroško, ljubljansko, notranjsko, obalno, pomursko, vzhodnoštajersko, zahodnoštajersko in zasavsko regijo. Neurja so povzročila za 5,6 milijona evrov škode. Ocenjena neposredna škoda presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov proračuna, s čimer je dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Vlada je sprejela besedilo javnega poziva za predloge kandidatov za direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ki bo objavljen v uradnem listu. 30. marca prihodnje leto namreč poteče mandat trenutnemu direktorju Milošu Času. DZ bo o imenovanju odločal na tajnem glasovanju, potrebna pa bo absolutna večina glasov. Vlada je sicer oktobra v DZ poslala predlog zakona, s katerim bi osem regulatorskih agencij združili v dve - Javno agencijo RS za trg, varnost prometa in potrošnike ter Javno agencijo RS za finančne trge. V zadnjo bi združili ATVP in Agencijo za zavarovalni nadzor.

Vlada je z mesta namestnika slovenskega člana v Mednarodni komisiji za Savski bazen razrešila člana Marka Sotlarja in na to mesto imenovala Mojco Deželak.

Vlada je v upravnem odboru Urbanističnega inštituta RS kot predstavnika ustanovitelja razrešila Vasilija Simeunovića Djukića in na predlog ministrstva za izobraževanje, znanost in šport do izteka mandata upravnega odbora 17. januarja 2023 imenovala nadomestno članico Katjo Korošec.

Vlada je opravila več prerazporeditev proračunskih sredstev. Ministrstvu za zdravje je razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije v višini skoraj 212.000 evrov za poravnavo zdravstvenih prispevkov samozaposlenih oseb, verskih uslužbencev, družbenikov in kmetov. Istemu ministrstvu je z iste postavke razporedila tudi nekaj več kot 166.000 evrov za povračila nadomestil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je iz sredstev splošne proračunske rezervacije razporedila skoraj 75.000 evrov, s čimer se bodo dijaškim domovom zagotovila manjkajoča sredstva za mesec september. Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa je iz sredstev splošne proračunske rezervacije razporedila nekaj več kot 1,3 milijona evrov, večinoma za povračila nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo.

Vlada je izdala uredbo o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo državne ceste Bača-Dolenja Trebuša. Načrtovana je rekonstrukcija odseka na območju naselja Dolenja Trebuša v občini Tolmin v dolžini enega kilometra.

Vlada je izdala tudi spremenjeno uredbo o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v Mestni občini Koper ter spremenjeno uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Na podlagi sprememb te uredbe bo mogoče podaljšati veljavnost odločb o oprostitvi plačila okoljske dajatve do 31. decembra 2023.

Izdala je še uredbo o izvajanju izvedbene uredbe o določitvi zahtev glede učinkovitosti in interoperabilnosti nadzora za enotno evropsko nebo in spremenjeno uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje. Izdala je tudi odločbo, s katero se obdobje izvajanja koncesije za javno svetovalno službo v čebelarstvu podaljša do 31. decembra 2021.

Luki Koper je dala soglasje za izvedbo prve faze projekta gradnje kaset na ankaranski bonifiki, ureditve ankaranskega obrobnega kanala in gradnje nadomestnih habitatov, ki je skupaj ocenjen na 17 milijonov evrov. Prva faza predvideva ureditev ankaranskega obrobnega kanala in vzpostavitev nadomestnih habitatov, vrednost investicije je ocenjena na pet milijonov evrov. Upravljalcu koprskega pristanišča je dala tudi soglasje k več investicijam v sklopu projekta novih priveznih mest na južni obali drugega pomola.

Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila nove infrastrukturne projekte. Med drugim so do konca leta je načrtovana nujna izvedba dodatnih obnovitvenih del na železniškem omrežju. Gre za infrastrukturno dotrajane odseke železniški prog, kjer sanacija objektov z izvedbo rednih vzdrževalnih del zaradi dotrajanosti ni več možna. Obenem se za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti državnega cestnega omrežja z vladnim sklepom predvideva sprememba šestih projektov, treh rekonstrukcij cest, dveh rekonstrukcij križišč in ena rekonstrukcija objekta.

Vlada je v načrt razvojnih programov uvrstila tudi tri projekte, ki sodijo v skupino projektov Evropskega raziskovalnega prostora s področja materialov. Skupna vrednost teh treh projektov je nekaj manj kot dva milijona evrov, od tega znaša skupna vrednost slovenskega dela projektov 630.000 evrov. V načrt razvojnih programov je poleg tega uvrstila projekt Intervencije pri Alzheimerjevi bolezni, ki sodi v projekte Evropskega raziskovalnega prostora s področja medicine. Od nekaj manj kot dva milijona evrov vrednega projekta znaša vrednost slovenskega dela 210.000 evrov, preostala sredstva pa zagotavljajo tuji investitorji.

Vlada je v načrt razvojnih programov uvrstila tudi projekt menjave nepremičnin med državo in Mestno občino Celje. Namen investicije je pridobitev delov objektov in zemljišč za nepremičnine v uporabi Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, Športne dvorane Gimnazije Celje - Center in stavbnega zemljišča, na katerem stoji objekt Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje. Tržna vrednost nepremičnin, ki so predmet nakupa, je nekaj več kot 3,3 milijona evrov. Ministrstvo za izobraževanje bo nekaj nad 2,8 milijona evrov zagotovilo s prodajo nekdanjega kompleksa nepremičnin Srednje Ekonomske šole v Celju celjski občini.

Vlada je veljavni načrt razvojnih programov uvrstila še projekt nadgradnje radarja dolgega dosega GM403, sofinanciranje občinskih projektov v Triglavskem narodnem parku in obnovo lokalne ceste v občini Gorje.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window