Navigacija
Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

četrtek, 7.10.2021

Ljubljana, 07. oktobra (STA) - Vlada je danes sklenila za slovenskega kandidata za člana Evropskega računskega sodišča predlagati Jorga Kristijana Petroviča, od pomladi 2013 prvega namestnika predsednika slovenskega računskega sodišča. Na položaju bo nasledil Sama Jereba, ki se mu mandat na sodišču v Luksemburgu izteče 6. maja 2022.

Vlada je sprejela poročilo o izvrševanju državnega proračuna v prvem polletju. Do konca junija so prihodki dosegli 5,39 milijarde evrov, kar je 25,3 odstotka več kot v lanskem polletju. Odhodki so se povečali za 18 odstotkov na 7,34 milijarde evrov. Proračun je tako predvsem zaradi učinka epidemije covida-19 izkazal za 1,946 milijarde evrov primanjkljaja, kar je približno toliko kot v lanskem prvem polletju.

Vlada je glede proračunskih sredstev odločila, da bo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prerazporedilo 3,66 milijona za ukrepe v vinskem sektorju, ki jih je zaradi posledic epidemije sprejela EU in za katere so predvidena nacionalna plačila. Ministrstvu za zdravje pa bo zagotovila pravice porabe v skupni višini 646.510 evrov za plačilo dobave cepiva proti novemu koronavirusu.

Vlada je odgovorila na opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz direktive o ohranjanju prosto živečih ptic. V njem je zapisala, da na podlagi strokovnih dejstev zaključuje, da mednarodno pomembno območje za ptice za osrednji Tržaški zaliv temelji na napačni uporabi ornitoloških meril, in da si zato jemlje diskrecijsko pravico, da tega območja ne določi kot posebno območje varstva.

V odgovoru na opomin komisije zaradi neizpolnitve obveznosti iz uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih rastlin je navedla, da je izdelala študijo, na podlagi katere pripravlja akcijski načrt za obravnavanje treh prednostnih poti vnosa in širjenja. Vlada načrtuje, da bodo strokovne podlage pripravljene do začetka leta 2022, nato pa se bo začel postopek sprejemanja akcijskega načrta.

Vlada je v odgovoru na uradni opomin glede direktive o podeljevanju koncesij zapisala, da sprejema nekatere očitke komisije in je zato pripravila popravek zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah, ki bo kmalu posredovan v javno obravnavo in medresorsko usklajevanje. Glede ostalih očitkov je vlada v odgovoru podala pojasnila in obrazložitve.

Vlada je sprejela sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za prenosni plinovod R42/1 Anže-Brestanica. Cilj je povečanje zmogljivosti za oskrbo Termoelektrarne Brestanica, ki načrtuje povečanje svojih zmogljivosti, in možnost širitve oskrbe z zemeljskim plinom na širšem območju. Območje načrtovane prostorske ureditve se nahaja na območju občine Krško. Okvirna dolžina trase je približno 4,5 kilometra.

Vlada se strinja s predlogom najustreznejše rešitve poteka trase državne ceste od Otiškega vrha do meje z Avstrijo na Holmcu, kjer je na odseku od Otiškega vrha do Raven na Koroškem predvidena kot štiripasovna, na odseku od Raven na Koroškem do Prevalj pa kot dvopasovna cesta. Od Prevalj do meje z Avstrijo se rekonstruira obstoječa državna cesta Holmec-Poljana.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window