Navigacija
Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

sreda, 20.10.2021

Ljubljana, 20. oktobra (STA) - Vlada se je na današnji seji seznanila s poročilom delovne skupine za zajezitev visokih cen energentov. Ministrski zbor je opravil razpravo o možnih ukrepih, pri katerih se je delovna skupina omejila na tiste, ki jih je v svojem sporočilu kot dopuščene identificirala Evropska komisija. Imenovala je tudi nova nadzornika Kapitalske družbe.

V razpravi o možnih ukrepih za zajezitev visokih cen energentov je vlada upoštevala tudi veljavne smernice glede državnih pomoči, so v sporočilu za javnost zapisali na vladi.

Vlada je danes sklenila tudi, da za člana nadzornega sveta Kapitalske družbe imenuje Janeza Tomšiča in Boštjana Leskovarja. Članici nadzornega sveta Nataliji Stošicki se je namreč že aprila lani iztekel mandat, Stanislav Seničar pa je s prejšnji teden podal odstopno izjavo z mesta predsednika in člana nadzornega sveta Kapitalske družbe.

Vlada določila besedilo predloga novele zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Razlog za novelo je po pojasnilih vladnega urada za komuniciranje predvsem uskladitev z evropskim pravnim redom. Z novelo želijo tudi uvesti možnost spodbujanja ukrepov na področju energetske učinkovitosti, alternativnih goriv in zmanjševanja emisij v prometu preko centra za podpore.

Tudi na današnji seji je vlada odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Med drugim je ministrstvu za infrastrukturo zagotovila pravice porabe v višini 7,9 milijona evrov za projekt druge faze nadgradnje železniške proge Ljubljana-Jesenice. Še 4,3 milijona evrov je vlada ministrstvu zagotovila za tretjo fazo omenjenega projekta. Za nadgradnjo železniške postaje Grosuplje so ministrstvu zagotovili slabih 30.000 evrov, ministrstvu za zdravje pa so za plačilo računov za dobavo cepiva proti koronavirusu zagotovili nekaj več kot tri milijone evrov.

Vlada je ministrstvu za okolje in prostor zagotovila sredstva v višini 1,4 milijona evrov za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020.

Na današnji seji je vlada sklenila aneks k pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture, družbo SŽ-Infrastruktura. Ta je v predlogu aneksa določila načrtovane vrednosti in obseg obnov javne železniške infrastrukture, ki se nanašajo na ureditev in izgradnjo parkirišč za kolesa na železniških postajah v letu 2021, 2022 in 2023 ter vir sredstev za financiranje teh obnov.

Vlada je sklenila tudi aneks h koncesijski pogodbi z Jasno Dokl Osolnik iz Šmarjeških Toplic za rabo termalne vode iz izvira Klevevška toplica za ogrevanje. Aneks bo podlaga za plačilo nadomestila za rabo vode za obdobje od 2005 do 2013 ter za leti 2014 in 2015, so pojasnili.

Vlada je razporedila sredstva pridobljena iz kupnin v skupni višini 275.600 evrov za povečanje namenskega premoženje Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Prav tako je odločila, da se poveča namensko premoženje in kapital sklada z vplačilom dodatnega namenskega premoženja v kapital sklada, v višini osem milijonov evrov. Sredstva so že zagotovljena v proračunu za leto 2021.

Vlada je projekte investicijskega vzdrževanja, manjših obnov javne železniške infrastrukture in kolesarnic vključila v veljavni načrt razvojnih programov 2021-2024. Med drugim je v načrt umestila obnovo zgornjega ustroja proge na odseku Borovnica-Verd, zamenjavo postavljalne mize na postaji Ljubljana in zamenjavo kretnice na postaji Ljubljana. Skupna vrednost obravnavanih projektov znaša 19,4 milijona evrov.

Vlada je sprejela mnenje o pobudi za presojo ustavnosti več členov zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Njeno mnenje izhaja iz ugotovitve, da je Banka Slovenije izredne ukrepe izrekla neodvisno, ustavno sodišče pa je pripoznalo, da gre pri tem za posebej urejeno odškodninsko odgovornost Banke Slovenije. Interes tožnika za povrnitev škode zaradi izreka izrednih ukrepov predstavlja odškodnino za škodo, če je Banka Slovenije nepravilno ugotovila dejansko stanje.

Vlada je danes sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta RS glede skladnosti sprememb odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2020 do 2022 s fiskalnimi pravili. Predlagane spremembe odloka se nanašajo na leto 2021. Vlada poudarja, da s tem predlogom sledi priporočilom mednarodnih institucij in zagotavlja ustrezen obseg sredstev za ukrepanje.

Prav tako je vlada sprejela stališče do ocene fiskalnega sveta glede proračunskih dokumentov za leti 2022 in 2023. V stališču je izpostavila, da v letu 2022 še vedno veljajo izjemne okoliščine oziroma splošna odstopna klavzula od fiskalnih pravil, s čimer se omogoča ustrezen odziv fiskalne politike za odpravljanje posledic epidemije covid-19, usmeritve za delovanje fiskalne politike v letu 2023 na ravni EU pa še niso bile sprejete. Kljub temu vlada načrtuje postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja, ki se bo do leta 2024 znižal pod tri odstotke BDP, so zapisali.

Na seji se je vlada seznanila s slovenskimi predlogi projektov za tehnično pomoč v okviru instrumenta za tehnično podporo za leto 2022. Slovenija predlaga 12 projektov ministrstev in neodvisnih institucij.

Vlada je danes izdala uredbo o izvajanju evropske uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost, ki podrobneje določa izvajanje in financiranje omenjenega mehanizma v Sloveniji. V uredbi so določeni pristojni organi, način izvajanja in financiranje mehanizma v Sloveniji skladno z evropsko uredbo o vzpostavitvi omenjenega mehanizma.

Vlada je v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi sprejela pravila družbe o oddajanju gozdov v državni lasti v najem. Na podlagi predmetnih sprememb bo družba lahko sklepala dolgoročne najemne pogodbe za oddajo v najem objektov v državnem gozdu za obdobje do desetih let, in ne več zgolj za pet let.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window