Navigacija
Portal TFL

STA novice / V javni obravnavi spremembe zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja

petek, 26.11.2021

Ljubljana, 26. novembra (STA) - Na ministrstvu za izobraževanje so pripravili predlog sprememb zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, ki je v javni obravnavi do 23. decembra. Predlog med drugim ureja del postopka vrednotenja izobraževanja v primerih oseb s priznano mednarodno zaščito in prosilcev zanjo, ki zaradi višje sile ne morejo predložiti celotne dokumentacije.

Zakonski predlog poleg tega ureja del postopka vrednotenja izobraževanja prosilcev, ki v postopek ne predložijo celotne zahtevane dokumentacije, in v primerih, ko na osnovi celotne dokumentacije in vseh razpoložljivih virov informacij ni mogoče pripraviti mnenja, izhaja iz dokumenta, ki ga je pripravilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Poleg tega se s predlogom zakona ureja uporaba tujega naslova v Sloveniji, odpoved legalizaciji in (nad)overitvam listin o izobraževanju v postopkih vrednotenja izobraževanja in določitev izjeme. Oprostitev plačila stroškov postopka vrednotenja izobraževanja se razširja za osebe s priznano mednarodno zaščito in prosilce za mednarodno zaščito ter za imetnike slovenskih listin o izobraževanju.

V postopku vrednotenja izobraževanja mora prosilec vlogi priložiti vso zahtevano dokumentacijo. Sprememba odpravlja neustrezen zapis, saj izdaja mnenja zahteva predložitev vse zahtevane dokumentacije. V predlogu se v pozivu k dopolnitvi vloge navede, da se v primeru nepopolne ali neustrezno dopolnjene vloge postopek zaključi z zaznamkom v zadevi.

V določenih primerih ENIC-NARIC center na podlagi popolne vloge ter različnih drugih virov informacij ali v primeru nasprotujočih oziroma nezanesljivih informacij o določenem izobraževanju ne more zanesljivo ugotoviti potek izobraževanja, zato ne more izdati mnenja. V tem primeru se prosilca o vseh ugotovljenih dejstvih seznani in zaključi postopek.

Izkušnje ENIC-NARIC centra in tujih centrov kažejo, da begunci, razseljene osebe in osebe v podobni življenjski situaciji imajo praviloma s seboj dokumente o opravljenem izobraževanju. V tem primeru se izvede postopek po običajni poti, vendar brez preverjanja verodostojnosti listin v državi izvora.

Kadar pa oseba s priznano mednarodno zaščito ali prosilec za mednarodno zaščito opravljenega izobraževanja ne more dokazati z dokumenti, ENIC-NARIC center postopek zaključi z zaznamkom v zadevi.

Predlog omogoča tudi, da se lahko prosilcu v postopku vrednotenja izobraževanja dokumenti vročajo elektronsko v varni elektronski predal.

Zakon ureja tudi uporabo tujih naslovov oziroma nazivov. Imetnik tuje listine o izobraževanju, ki si je pridobil tuji naslov, že zdaj lahko le-tega uporablja v izvorni obliki. Predlog odpravlja zapis države za tujim naslovom, kar bo olajšalo zapis tujega naslova.

Ko se tuji naslov zapiše enako kot slovenski naslov oz. naziv poklicne izobrazbe in se ta uporablja kot poimenovanje poklicne kvalifikacije določenega reguliranega poklica, se tuj naslov navaja skupaj z navedbo države izvora listine o izobraževanju, prevedeno v slovenski jezik. Enako velja v primeru enakega zapisa okrajšave tujega naslova oz. naziva strokovne izobrazbe.

Predlog zakona med drugim ukinja obvezno legalizacijo oziroma (nad)overitev tujih listin o izobraževanje za potrebe vrednotenja izobraževanja.

Predlog dodaja tudi novi skupini upravičencev za oprostitev stroškov postopka vrednotenja izobraževanja, in sicer osebe s priznano mednarodno zaščito ter prosilce za vrednotenje izobraževanja, ki zaprosijo za mnenje o slovenski listini o izobraževanju.

ENIC-NARIC sta mreži informacijskih centrov, ki se na nacionalni ravni ukvarjajo s priznavanjem izobraževanja. Mreža ENIC (European Network of Information Centres) povezuje informacijske centre držav, vključenih v Svet Evrope in UNESCO/CEPES, mreža NARIC (National Academic Recognition Information Centres) pa deluje na pobudo Evropske komisije in jo sestavljajo informacijski centri držav članic Evropske unije in nekaterih drugih držav.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window