Navigacija
Portal TFL

STA novice / Računsko sodišče državnemu odvetništvu izreklo mnenje s pridržkom

četrtek, 24.11.2022

Ljubljana, 24. novembra (STA) - Računsko sodišče je državnemu odvetništvu za pravilnost poslovanja v letu 2021 izreklo mnenje s pridržkom, saj je v nekaterih primerih poslovalo v nasprotju s predpisi. Kršitve se nanašajo na izplačila plač in drugih izdatkov zaposlenim ter postopke javnega naročanja.

Na segmentu plač in drugih izdatkov zaposlenim je računsko sodišče med drugim ugotovilo, da je državno odvetništvo pri enem delovnem mestu določilo prenizek izhodiščni plačni razred v aktu o sistemizaciji, 17 zaposlenim izplačalo prenizek dodatek za delovno dobo, javni uslužbenki pa izplačalo previsok položajni dodatek.

Prav tako je nepravilno odmerilo dodatni dan dopusta za delo v težjih delovnih pogojih, zaposleni povrnilo previsoke stroške javnega prevoza, izplačalo regres za prehrano tudi za dneve, ko so javni uslužbenci delali manj kot štiri ure, in ni zagotovilo, da bi dve zaposleni izpolnjevali pogoje za dostop do tajnih podatkov.

Na segmentu delnih tekočih in investicijskih odhodkov je pa računsko sodišče ugotovilo, da državno odvetništvo v postopku javnega naročanja ni vključilo meril, ki se nanašajo na socialne vidike, in ni opredelilo okoljskih vidikov.

Prav tako za različno dobavo blaga in izvedbo storitev ni izvedlo postopkov oddaje javnega naročila, prevzemalo je obveznosti, čeprav niso bili izpolnjeni vsi s predpisi določeni pogoji, pred plačilom računov ni preverjalo pravnega temelja in višine obveznosti, sredstva pa proračuna je porabilo za storitve, ki niso bile nujne za izvajanje nalog. Poleg tega državno odvetništvo v pogodbo ni vključilo protikorupcijske klavzule.

Računsko sodišče je državnemu odvetništvu podalo priporočilo za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je državno odvetništvo med revizijskim postopkom sprejelo ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window