Navigacija
Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

četrtek, 5.1.2023

Ljubljana, 05. januarja (STA) - Vlada je danes sprejela sklep o izvedbi združenega postopka načrtovanja in dovoljevanja za nadgradnjo 110-kilovoltnega daljnovoda Divača-Koper v 2-krat 110 kV daljnovod. Vlada je sprejela še sklep o izvedbi državnega prostorskega načrta za polje vetrnih elektrarn Dolenja vas na Krasu.

Vlada je potrdila poslovni in finančni načrt Javnega sklada RS za podjetništvo (Slovenskega podjetniškega sklada) za letos, ki za mikro, mala in srednje velika podjetja, vključno z zagonskimi in hitro rastočimi podjetji, predvideva podpore v skupni višini okoli 122 milijonov evrov.

V nadzorni svet Eko sklada je vlada za preostanek mandata kot predstavnici ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, imenovala Evo Debevec in Nives Nered, in sicer od 6. januarja do 22. septembra 2025. S položaja je razrešila Jožeta Pustoslemška in Jolando Rihter Pikl, ki sta podala odstopni izjavi.

Vlada je spremenila uredbo o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora. Cilj sprememb je, da v izjemnih okoliščinah vlada izda odlok, s katerim dovoli na svojem ozemlju dajanje na trg živil in krme, ki se oceni kot varna, vendar glede ostankov pesticidov ni skladna z evropsko uredbo, ki določa mejne vrednosti ostankov pesticidov v živilih in krmi.

Na seji je vlada izdala tudi odlok o ustanovitvi odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike. V skladu z uredbo EU mora namreč vsaka država članica v treh mesecih od datuma uradnega obvestila državi članici o izvedbenem sklepu Evropske komisije ustanoviti takšen odbor, so pojasnili na vladnem uradu za komuniciranje.

Vlada je soglašala s spremembo statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki ga je na svoji seji septembra lani sprejel svet sklada. Dopolnitev se med drugim nanaša na sprejemanje pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, ki ga direktor sklada na podlagi dopolnjene določbe sprejme s soglasjem sveta sklada.

Na seji se je ministrski zbor seznanil tudi s poročilom ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) v obdobju od julija do septembra lani. Pri nadzoru so med drugim ugotovili, da je dinamika del kljub pospešitvi in odprtju vseh delovišč še vedno na kritični poti, zato so nadzorniki ponovno pozvali RTH k pospešitvi izvedbe zaključnih sanacijskih in rekonstrukcijskih del.

Slovenija pozdravlja vizijo ter prizadevanja Evropske komisije za nadaljnji razvoj področja brezpilotnih zrakoplovov v Evropi. Evropska komisija je novembra lani predstavila Strategijo za drone 2.0 za pametni in trajnostni ekosistem brezpilotnih zrakoplovov v Evropi, s katero določa možne načine za nadaljnji tehnološki razvoj panoge. Z ustrezno vzpostavljenim okvirjem bi lahko trg storitev z droni v Evropi do leta 2030 dosegel vrednost 14,5 milijarde evrov z 12-odstotno skupno letno stopnjo rasti in ustvaril 145.000 delovnih mest v državah EU, so zapisali.

Evropski potrošniški center Slovenija bo tudi v obdobju 2024-2028 pod okriljem ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma pod novim imenom ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, je danes s sklepom določila vlada.

Vlada se je na današnji seji seznanila s potekom sodelovanja Slovenije v skupnem podjetju za evropsko superračunalništvo EuroHPC JU ter o s tem povezanem sofinanciranju raziskovanja in razvoja na tem področju. Kot so zapisali, je uresničevanje skupne strateške vizije EU na področju superračunalništva in kvantnega računalništva bistvenega pomena za realizacijo cilja EU in držav članic o doseganju vodilnega položaja v digitalnem gospodarstvu na svetovni ravni.

Vlada je sklenila aneks k pogodbi o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki za leto 2023 z Agencijo za radioaktivne odpadke. Aneks med drugim zagotavlja tudi sredstva za nadomestila lokalnim skupnostim zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov.

Na seji je vlada razporedila sredstva splošne proračunske rezerve v finančni načrt ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v višini 21 milijonov evrov. Po pojasnilih vlade bodo sredstva namenjena za izplačilo draginjskega dodatka za otroke v januarju 2023.

Stojan Ščuka bo bo tudi v naslednjem štiriletnem obdobju direktor javnega zavoda Park Škocjanske jame, je z danes izdano odločbo sklenila vlada. Nov mandat bo nastopil 1. marca.

Vlada se je seznanila z informacijo o brezplačnih prenosih premoženja države na lokalne skupnosti. Ministrstvom in vladnim službam je ob tem naložila, da v okviru teh postopkov upoštevajo obvezne usmeritve strategije ravnanja z nepremičnim premoženjem. Ker je bilo v postopkih vladnih obravnav gradiv, povezanih z brezplačnimi prenosi premoženja države na lokalne skupnosti, zaznati določene pomanjkljivosti in nedoslednosti, je minister za finance imenoval delovno skupino za ureditev področja brezplačnih prenosov premoženja države na lokalne skupnosti.

Vlada je dala soglasje Zavodu RS za blagovne rezerve, da zemljiško parcelo v skladišču naftnih derivatov Rače odda v zakup. Kot so pojasnili, zavod presežne zmogljivosti prvenstveno oddaja v zakup ali pa jih vključi v program za odprodajo, pridobljena finančna sredstva pa nameni za nakup novih nepremičnin in tekoče vzdrževanje obstoječih ter načrtovano dopolnjevanje zalog blaga.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window