Portal TFL

STA novice / POPRAVEK: Komisija za narodni skupnosti obravnavala programa spodbujanja gospodarske osnove narodnih skupnosti

četrtek, 19.1.2023

V naslovu vesti je komisija DZ obravnavala (IN NE sprejela) programa spodbujanja gospodarske osnove narodnih skupnosti. Popravljeno vest objavljamo v celoti.

Ljubljana, 19. januarja (STA) - Komisija DZ za narodni skupnosti je danes potrdila program in način dela za mandatno obdobje 2022 - 2026. Obravnavala je tudi programa za spodbujanje gospodarske osnove narodnih skupnosti in s sklenila vladi predlagati, da do konca obdobja 2021 - 2024 in pred sprejetjem novega programa preuči možnost predfinanciranja tovrstnih projektov.

Poslanci so se danes na seji komisije DZ za narodni skupnosti seznanili s predlogom programa in načinom dela komisije za mandatno obdobje 2022 - 2026. V razpravi je poslanca SDS Dejana Kaloha in Alenko Helbl zanimalo, zakaj je zdaj šele po sedmih mesecih po začetku mandata ta točka na dnevnem redu. Predsednik komisije Ferenc Horvath jima je odgovoril, da je bila odločitev poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti, da tega programa ne bodo sprejemali na ustanovni seji oktobra lani.

V nadaljevanju so se lotili obravnave programov spodbujanja gospodarske osnove narodnih skupnosti za obdobje 2021 - 2024. Državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Dejan Židan je pojasnil, da je v spremenjeni strukturi vlade za današnjo tematiko pristojno ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Na pristojnem ministrstvu so sicer za to obdobje za programe za madžarsko narodno skupnost namenili sredstva v vrednosti 2,8 milijona evrov, za italijansko narodno skupnost v vrednosti 1,4 milijona evrov, za investicije v romsko infrastrukturo pa je na voljo nekaj čez dva milijona evrov.

Ob tem je podprl predlog sklepa komisije, da se na osnovi zakona o skladnem regionalnem razvoju na podlagi predhodno opravljene evalvacije pravočasno prične s pripravo novega programa za spodbujanje gospodarske osnove narodnih skupnosti za obdobje 2025 - 2028. "Če bo takšen sklep sprejet, bo tokrat prvič, da bo na razpolago več kot leto in pol, da se program kvalitetno pripravi," je dejal. Sklep je bil kasneje sprejet.

Program spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti za obdobje 2021 - 2024 je poslancem predstavil Andrea Bartole, sicer predsednik italijanske samoupravne narodne skupnosti občine Piran. Program je začel delovati v jeseni leta 2018 s pomočjo takratne vlade, je dejal in izpostavil pomembnost razvoja regije in predvsem gospodarske mreže italijanske narodne skupnosti, ki se uresničuje prav s tem programom. Program vsebuje štiri ukrepe, njegova vrednost je 1,4 milijona evrov. Večina sredstev se namenja za podjetnike in za organizacije ter institucije narodne skupnosti.

"Program je v teh petih letih postal zelo pomemben za našo narodno skupnost, ker je krovna organizacija Obalna samoupravna italijanske narodnosti postala neke vrste gravitacijska točka tudi glede podjetništva," je ocenil.

Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti je predstavila Livija Sabo. Program za obdobje od 2017 do 2020, ki je bil sofinanciran v višini 2,1 milijona evrov, je zaključen. S podobno vsebino in ukrepi nadaljujejo tudi v finančni perspektivi 2021 - 2024 v višini sofinanciranja 2,8 milijona evrov. Program je namenjen gospodarskemu razvoju območja, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, ustvarjanju novih delovnih mest, ohranjanju že obstoječih s postavljanjem nove infrastrukture. "Zastavljeni cilji so bili doseženi, programsko območje je bolj prepoznavno," je dejala.

Za nemoteno izvajanje programa in ustvarjanje pričakovanih rezultatov je po njenem mnenju vsekakor potrebno dobro sodelovanje med pomursko madžarsko samoupravno narodno skupnostjo ter uradom za narodnosti, razvojnim centrom Murska Sobota in ministrstvom za gospodarstvo.

V razpravi so nekateri poslanci pogrešali evalvacijo programov oziroma analizo trenutnega stanja, drugi so želeli slišati, kako poteka ukrep za spodbujanje kmetijstva na programskem območju.

Sprejeli so tudi sklep, s katerim se vladi predlaga, da v naslednjem programskem obdobju na podlagi ugotovljenih potreb ustrezno poveča finančni načrt za program spodbujanja gospodarske osnove italijanske in madžarske narodne skupnosti.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window