Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

četrtek, 26.1.2023

Ljubljana, 26. januarja (STA) - Vlada je pri največ 79 evrih za megavatno uro določila najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina, ki se uporablja kot energent v sistemih daljinskega ogrevanja, iz katerih toploto prejemajo zaščiteni odjemalci - socialne službe, vrtci, osnovne šole in zdravstveni domovi. Cena velja od 1. januarja.

Vlada je na današnji seji sprejela letni program porabe sredstev gozdnega sklada, v katerem je letos 25,7 milijona evrov. Sprejela je tudi letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi ter z marcem za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za gozdarstvo in lovstvo imenovala Tomaža Hrovata.

Vlada je imenovala člane sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Za predsednico sveta je določila Polonco Drofenik z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Seznanila se je še s prenehanjem delovanja strokovne komisije za imenovanje članov nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi.

Vlada je v mnenju o zahtevi državnega sveta za začasno zadržanje izvrševanja delov zakona in novele zakona o dohodnini ocenila, da ta ni utemeljena. Država po eni strani z obveznimi dajatvami pobira javnofinančne prihodke, po drugi strani pa jih prerazporeja. Navedbe utemeljitve predloga za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb pa so po njenem mnenju v nasprotju same s seboj.

Vlada je izdala uredbo o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Z njo se občasni prireditelji, kot so društva in neprofitne humanitarne organizacije, izvzamejo iz izvajanja ukrepov po zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, trajni prireditelji klasičnih iger na srečo, kot sta Loterija Slovenije in Športna loterija, pa delno.

Vlada je izdala uredbo o izvajanju evropske uredbe o skupnih določbah o skladih na področju evropske kohezijske politike v delu, ki ureja ustanovitev odbora za spremljanje programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Ta ima 43 članov, predsedujoči je državni sekretar ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Ustanovna seja odbora je predvidena v začetku marca.

Vlada je sprejela nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture za obdobje 2021-2030. Sprejela je tudi odlok o ustanovitvi odbora za spremljanje programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za to obdobje. Odbor bo imel prvo sejo 15. februarja.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window