Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

četrtek, 11.4.2024

Ljubljana, 11. aprila (STA) - Vlada je na današnji seji sprejela poročilo ministrstva za finance o izvajanju ukrepov iz strategije razvoja trga kapitala v Sloveniji za obdobje 2023-2030. Med aktivnostmi, ki jih je že izvedla, je prva izdaja državnih obveznic za fizične osebe.

Vlada je marca lani sprejela strategijo razvoja trga kapitala za obdobje 2023-2030, ki vsebuje konkretne ukrepe za krepitev in razvoj slovenskega trga kapitala. Danes sprejeto poročilo podrobno predstavlja napredek pri izvedbi predvidenih ukrepov, pa tudi načrte za nadaljevanje aktivnosti v letošnjem letu. Letos se bodo aktivnosti na področju razvoja trga kapitala osredotočile na konkretizacijo ukrepov s pripravo zakonodajnih predlogov ter nadaljnje korake iz akcijskih načrtov za doseganje strateških ciljev krepitve slovenskega trga kapitala.

Vlada je izdala novelo uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. V okviru veljavne uredbe je bilo za ukrep plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami za leto 2023 skupaj na razpolago 48 milijonov evrov, za vsa izplačila pa je bilo treba zagotoviti 51 milijonov evrov.

Vlada je izdala novelo uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. V veljavni uredbi je določeno, da mora standardno obdelane podatke vsako leto v obdobju trajanja obveznosti poslati najpozneje do 15. aprila. Zaradi časovnega zamika nekaterih izplačil iz naslova skupne kmetijske politike ni mogoče zagotoviti vseh potrebnih podatkov za obdelavo in pošiljanje do prej navedenega datuma, zato se datum navedene obveznosti s 15. aprila prestavi na 15. oktober.

Vlada je izdala novelo uredbe o izvajanju uredbe EU o uradnem nadzoru in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev, ki prinaša spremenjeno obveznost izvajalcev dejavnosti glede obveščanja pristojnih organov; poenostavljen postopek za drugo strokovno mnenje in razširjanje nabora strokovnjakov za pripravo drugega strokovnega mnenja; opredelitev postopkov imenovanja uradnih in nacionalnih referenčnih laboratorijev v drugih državah članicah; obveznosti izvajanja postopkov pri vnosu in uvozu določenega blaga in živali ter določitve pristojbin in popravka napak v številkah glede pristojbin.

Vlada je izdala novelo uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA), v programskem obdobju 2021-2027.

Vlada je izdala odločbo o imenovanju Urške Kos za generalno direktorico Uprave RS za javna plačila za mandatno dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Kos je do sedaj opravljala funkcijo vršilke dolžnosti generalnega direktorja uprave.

Slovenija podpira cilje, ki jih zasleduje predlog evropske direktive o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih, pozdravlja revizijo in meni, da so predlagane spremembe dobrodošle in potrebne, je sporočila vlada. Ob tem pa Slovenija opozarja, da je treba nove določbe natančno preučiti in zagotoviti sorazmernost predlaganih ukrepov s cilji ter njihovo usklajenost s slovenskim pravnim redom. Prav tako je treba zagotoviti, da se s predlogom uredbe ne zmanjša ravni varstva potrošnikov.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window