Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

četrtek, 30.5.2024

Ljubljana, 30. maja (STA) - Vlada se je seznanila z izhodišči za pripravo sprememb davčne zakonodaje in izhodišči za strategijo odpravljanja prekarnosti. Sprejela je poročilo o zaključenih pogajanjih za polnopravno članstvo v Evropski vesoljski agenciji, za direktorja Ajpesa pa je imenovala Tomaža Klemenca.

Vlada se je seznanila z izhodišči za pripravo sprememb davčne zakonodaje, ki jih je ministrstvo za finance javnosti predstavilo v sredo in naj bi bile uveljavljene s 1. januarjem 2025. Na ministrstvu so ob tem znova zapisali, da gre za prvi korak, s katerim želijo okrepiti konkurenčnost gospodarstva in dvigniti dodano vrednost.

Vlada je za direktorja Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) imenovala Tomaža Klemenca. Ta bo petletni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja nastopil 1. junija. Klemenc bo na čelu agencije nadomestil Zdenko Kajdiž, ki Ajpes od 1. decembra lani vodi kot vršilka dolžnosti direktorice.

Direkcijo RS za infrastrukturo bo kot vršilka dolžnosti direktorice še naprej vodila Karmen Praprotnik, je sklenila vlade. Na čelu direkcije bo ostala do imenovanja novega direktorja oz. najdlje do 30. novembra. Praprotnik je bila z odločbo vlade za vršilko dolžnosti imenovana 30. novembra lani, potem ko je vlada z mesta direktorja razrešila Bojana Tičarja.

Vlada je sprejela izhodišča za pripravo strategije za odpravo prekarnosti. V strategiji namerava vlada zbrati konkreten nabor ukrepov, ki jih bo nato realizirala v okviru akcijskega načrta. Končna različica strategije bo do konca leta sprejeta na vladi.

Vlada je sprejela poročilo o zaključenih pogajanjih za polnopravno članstvo v Evropski vesoljski agenciji (Esa). Polnopravno članstvo pričakuje predvidoma z januarjem 2025. Hkrati je ministrski zbor sprejel akcijski načrt za izvajanje Slovenske vesoljske strategije do leta 2030.

Vlada je sprejela 1,37 milijona evrov vreden program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah, ki so državo prizadele med 27. oktobrom in 6. novembrom lani. Poplave, ki so zajele dolenjsko, gorenjsko, koroško, ljubljansko, obalno, severnoprimorsko in zahodnoštajersko regijo, so sicer povzročile za 77,5 milijona evrov škode.

Vlada je izdala odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2023, ki so ga zaznamovale za čebelarsko dejavnost zelo neugodne vremenske razmere. Za pomoč bo na voljo do 190.000 evrov proračunskih sredstev.

Vlada je na današnji seji sprejela sklep o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Gornji Grad, Občine Šmartno ob Paki, Občine Šoštanj in Mestne občine Celje, potem ko so jih avgusta lani prizadele poplave. Sklepi temeljijo na podlagi strokovnih mnenj, ki jih je pripravila državna tehnična pisarna in jih je predhodno potrdil svet vlade za obnovo.

Vlada je na določila besedilo predloga novele zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti, s katerim želi geodetom z geodetsko izkaznico omogočiti opravljanje določenih dejanj s področja geodezije. DZ ga bo predložila v sprejetje po skrajšanem zakonodajnem postopku.

Vlada je zaradi uveljavitve novega zakona o varstvu potrošnikov izdala uredbo o koncesiji za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga, storitev ali digitalne vsebine, s katero za opravljanje javne službe na posameznih področjih varstva potrošnikov podeljuje koncesijo.

Izdala je tudi uredbo o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja, ki določa ukrepe, upravičence, upravičene stroške, pogoje, merila, postopke za dodelitev pomoči in finančne določbe za ukrepe kmetijske strukturne politike in ukrepe kmetijske politike razvoja podeželja.

Spremenila je uredbo o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Uredba se spreminja predvsem zaradi na novo objavljene uredbe EU, ki ureja splošno pomoč de minimis, so pojasnili na vladi.

Vlada je spremenila tudi uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Ministri so se seznanili z letnim poročilom stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije. Skupina skrbi za skupno nastopanje in sodelovanje Slovenije pri velikih projektih, sistemsko promocijo Slovenije in povezovanje resorjev, vse z namenom enotnega, racionalnega in strateško usklajenega nastopa Slovenije v tujini.

Vlada je sprejela letno poročilo o poslovanju Agencije za radioaktivne odpadke za leto 2023. Dobiček je znašal 64.000 evrov, vlada pa je dala soglasje, da se presežek v višini 32.000 evrov evidentira na ločenem računu kot presežek institucionalne enote sektorja država, ostalih 32.000 evrov pa se nameni za izvajanje dejavnosti agencije.

Ministrski zbor se je seznanil s poročilom o izvajanju akcijskega programa za alternativna goriva v prometu v letu 2023. Za ukrepe spodbujanja alternativnih goriv v prometu je bilo lani izplačanih nekaj nad 22 milijonov evrov. Sredstva se nanašajo na ukrepe za vozila in polnilno infrastrukturo, za normativne ureditve in za raziskovalne projekte in študije.

Vlada se je seznanila s sedmim poročilom projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper in odzivom družbe 2TDK. Vlada poudarja pomembnost projekta za razvoj in povezljivost regije ter nadaljuje z aktivnostmi v smeri uresničitve teh ciljev.

Ministri so sprejeli pobudo za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Združenimi narodi, ki jih zastopa Ekonomska komisija za Evropo, v zvezi z organizacijo 10. zasedanja pogodbenic konvencije o varstvu in rabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer. Ta bo med 22. in 25. oktobrom potekala v Ljubljani.

Vlada je potrdila prerazporeditve pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Med drugim so namenjene odpravi posledic škode po lanskih poplavah, javnemu prometu in kmetijskim ukrepom. Ministrstvo za finance bo tako v finančni načrt ministrstva za naravne vire in prostor za izvajanje programa odprave posledic škode po avgustovskih poplavah razporedilo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 361 milijonov evrov.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window