Dnevne zakonodajne novosti / 9. avgust 2021
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 121/2023 z dne 1.12.2023
TEMA DNEVA
Pripravljen predlog zakona za učinkovitejši javni potniški promet
Tema dneva

Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo dalo predlog zakona o javnem potniškem prometu. Ta določa pravni okvir za zagotovitev učinkovitega javnega potniškega prometa in povečanje števila potnikov. Temelji na načelu vzpostavitve delujočega, učinkovitega in cenovno dostopnega javnega potniškega prometa. S predlogom se dosedanji, pretežno sektorski pristop za posamezne oblike javnega prevoza nadomešča s celostnim pristopom. Določa se tudi ustanovitev upravljavca javnega potniškega prometa.(več)

V veljavi pravna podlaga za izdajo elektronske osebne izkaznice
Veljati je začel zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki bo skupaj z novelo zakona o osebni izkaznici omogočil izdajo elektronske osebne izkaznice z biometričnimi podatki. Nove osebne izkaznice, ki bodo lahko delovale tudi kot kartice zdravstvenega zavarovanja, bodo po napovedih začeli izdajati v začetku prihodnjega leta.(več)

Slepi lahko po novem zahtevajo izplačilo neizplačanega dodatka za pomoč za nazaj
Veljati je začel zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo, ki določa, da bo slepim osebam, ki do dodatka za pomoč in postrežbo niso bile upravičene, ker so njihovi starši prejemali dodatek za nego otroka, neizplačani dodatek nakazan za nazaj. Znesek neizplačanega dodatka bo na podlagi vloge izplačal pokojninski zavod.(več)

Novela zakona o službi v SV začela veljati
Veljati je začela tudi novela zakona o službi v Slovenski vojski (SV), namenjena izboljšanju položaja pripadnikov SV. Med drugim ureja problematiko delovnega časa in počitka na mednarodnih operacijah in misijah, ureja upravne vojaške službe in posebne pravice, obveznosti in odgovornosti pripadnikov Slovenske vojske med opravljanjem te službe.(več)

Invalidnine znova tudi invalidom s telesno okvaro zaradi bolezni in poškodbe zunaj dela
Novela pokojninskega zakona, ki je začela veljati v soboto, znova uvaja pravico do invalidnine tudi za tiste, pri katerih je telesna okvara posledica poškodbe zunaj dela in bolezni. Ustrezni predpisi o tej pravici namreč vse od pokojninske reforme iz leta 2012 še niso bili sprejeti.(več)

Vlada zagotovila cepivo tudi za tuje državljane v Sloveniji
Vlada je na petkovi dopisni seji sklenila, da se cepivo proti covidu-19 zagotovi tudi za tuje državljane, ki začasno bivajo v Sloveniji, a jim cepljenje ni zagotovljeno na podlagi nacionalne strategije cepljenja. Nacionalni inštitut za javno zdravje bo za ta namen zagotovil 5000 odmerkov cepiv.(več)

Vlada odgovorila na opomin v povezavi z rezidenti
Vlada je v petek na dopisni seji sprejela odgovor na opomin Evropske komisije Sloveniji zaradi neizpolnitve obveznosti iz direktive o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas. Na pravosodnem ministrstvu menijo, da slovenska ureditev glede pravice do pridobitve lastninske pravice na nepremičnini ni v nasprotju s to direktivo.(več)

V veljavo zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije
Začel je veljati zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Ta vsebinsko ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije, določa cilje ter ukrepe za doseganje teh ciljev in načine njihovega financiranja.(več)

ZZZS z javnim pozivom k oddaji ponudb za začasni prenos letošnjega programa
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v petek objavil poziv, s katerim vabi izvajalce zdravstvene dejavnosti k oddaji ponudb za začasni prenos programa za letošnje leto. Gre za program, ki ga do konca leta ne bodo mogli izvesti javni zavodi oz. koncesionarji, zanj pa se lahko potegujejo javni zavodi, koncesionarji kot tudi zasebniki.(več)

Bruselj preučuje napoved Poljske glede sporne pravosodne reforme
Evropska komisija preučuje napoved poljskih oblasti, da bodo pri svoji pravosodni reformi naredile korak nazaj, so povedali v soboto v Bruslju. Še vedno pričakujejo, da bo Varšava komisijo do 16. avgusta obvestila, kako bo spoštovala odločitev Sodišča EU iz sredine julija glede disciplinskih postopkov proti sodnikom.(več)