Navigacija
Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

četrtek, 17.9.2020

Ljubljana, 17. septembra (STA) - Vlada je na čelo javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Spirit) za vršilca dolžnosti imenovala Tomaža Kostanjevca. S tega položaja se poslavlja Ajda Cuderman, ki odhaja na mesto državne sekretarke na gospodarskem ministrstvu.

Vlada je iz državnega proračuna za protikoronske ukrepe razporedila 6,61 milijona evrov. Sredstva bodo šla za zasebne izvajalce zdravstvenega varstva v okviru mreže javne službe, za pokrivanje stroškov iz naslova začasnega čakanja na delo, za pomoč izvajalcem institucionalnega varstva, za pokrivanje povračil nadomestil obveznega zdravstvenega zavarovanja in za finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom.

Vlada je novelirala uredbo o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi epidemije covida-19. Uredbo, ki določa začasna ukrepa krizne destilacije vina in kriznega skladiščenja vina, spreminja na način, da omogoča financiranje obeh ukrepov tudi s sredstvi splošne proračunske rezervacije.

Vlada je soglašala, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstita projekta odprave motenj v vinskem sektorju in zelene trgatve. Vrednost prvega znaša 2,45 milijona evrov, od tega bo iz finančnega načrta kmetijskega ministrstva zagotovljenih 1,95 milijona evrov, drugega pa 502.000 evrov, od tega bo iz načrta ministrstva zagotovljenih 251.000 evrov. Ostale vire predstavljajo lastna sredstva kmetijskih gospodarstev. Projekta se bosta izvajala predvidoma do konca leta.

Vlada je dala soglasje Finančni upravi RS, da lahko prevzema in plačuje obveznosti prek načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države za namen nakazovanja donacij upravičencem po zakonu o dohodnini do višine dejansko vplačanih namenskih prejemkov.

Vlada je sprejela spremenjen sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč do 30. junija 2021. Delež za družbo Prons je 38,49 odstotka, za družbo Sveko 37,19 odstotka, za Zeos 9,13 odstotka in za Interseroh 15,19 odstotka.

Vlada je sprejela operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Dokument za vsako aglomeracijo podrobneje določa zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode ter roke. Določa obveznosti v zvezi z opremljanjem posameznih objektov na območjih zunaj meja aglomeracij, ki niso opremljena z javno kanalizacijo.

Vlada je sprejela zaključno poročilo o delu delovne skupine vlade za reševanje problematike prevoznikov zaradi dolgih čakalnih dob tovornih vozil in avtobusov na mejnih prehodih. Nadaljnje delo skupine se bo odvijalo na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, ki sta v zadnjem času najbolj obremenjena.

Vlada je sprejela poročilo o delu vladnega sveta za korporativno upravljanje v letu 2019. Seznanila se je tudi s poročilom o delu odbora za priznanja za poslovno odličnost za lani. Sprejela je še četrto poročilo o izvajanju operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do letos.

Vlada se je seznanila s predlogom najustreznejše variante trase ceste na odseku Zgornji Hotič - Spodnji Hotič, ki jo je junija izdelala družba Acer Novo mesto. Kot najustreznejšo je potrdila optimizirano varianto 2, ki je dolga 1,276 kilometra.

Vlada je sprejela mnenje k predlogu sprememb zakona o dohodnini, ki ga je DZ predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem (SDS). Zaradi fiskalnih učinkov ga ne podpira, bo pa vsebino iz tega predloga vključila v celovite rešitve sprememb davčnega sistema, ki jih pripravlja v okviru analize ustreznosti sistema.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window