Navigacija
Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

četrtek, 26.11.2020

Ljubljana, 26. novembra (STA) - Vlada je sklenila, da s ključnimi deležniki, poleg države in zasebnega partnerja sta to še Slovenske železnice in ljubljanska občina, sklene memorandum o sodelovanju pri projektu novega ljubljanskega potniškega centra s spremljajočim poslovnim delom. Na današnji seji je med drugim sprejela tudi nove ukrepe na področju prašičereje.

Vlada pod vodstvom Janeza Janša se je obujanja projekta ljubljanskega potniškega centra, katerega začetki so stari več kot 10 let in ki je bil dolgo časa znan pod imenom Emonika, lotila kmalu po prevzemu nalog. Danes je sprejela sklep, da z vsemi ključnimi deležniki sklene memorandum. Gradnja naj bi stekla leta 2022, celotna investicija pa je ocenjena na približno 350 milijonov evrov.

V aktualni načrt razvojnih programov je vlada uvrstila projekt finančna pomoč pri reji prašičev. Z njim bo zagotovila izvajanje dejavnosti na okoli 598 kmetijskih gospodarstvih, kjer je prašičereja glavni oz. edini vir dohodka. Določila je tudi besedilo predloga zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih.

Polono Flerin je s 30. novembrom razrešila s funkcije državne sekretarke na ministrstvu za finance. Flerinova je zaradi osebnih okoliščin namreč podala odstopno izjavo, zato je minister vladi predlagal njeno razrešitev. Na položaj je bila imenovana konec marca.

Vlada je sklenila aneks številka dve h koncesijski pogodbi za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah Moste, Mavčiče in Medvode z družbo Savske elektrarne Ljubljana z dne 20. november 2003. Oktobra je namreč z uredbo bruto potencial v hidroelektrarni Mavčiče s 96,5 gigavatne ure zmanjšala za 585 megavatnih ur. Zaradi spremenjene uredbe je treba s koncesionarjem skleniti nov aneks h koncesijski pogodbi, je pojasnila.

Podobno je morala vlada s koncesionarjem družbo, Terme Krka, skleniti aneks številka dve h koncesijski pogodbi z dne 27. januar 2016 glede rabe termalne vode iz vrtin za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice. Oktobra je namreč izdala spremenjeno uredbo, s katero so bile spremenjene količine ter usklajene koordinate vrtin z dejanskim stanjem.

Dodatek številka dve je vlada sklenila tudi h koncesijski pogodbi za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu. Za podpis s koncesionarjem Čebelarsko zvezo Slovenije je pooblastila ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta Podgorška. Trajanje koncesijskega obdobja se namreč izteče 31. decembra letos. Zaradi neprekinjenega izvajanja javne službe in ker postopek javnega razpisa še ni pravnomočno končan, se koncesija zvezi podaljša največ za eno leto.

Ministrski zbor je sprejel tudi sklep, s katerim bo vlada izdala novelo uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2014-2020 in jo objavila v uradnem listu. Spremembe uredbe so med drugim potrebne zaradi sporočila Evropske komisije o podaljšanju veljavnosti in spremembah smernic, so pojasnili v vladnem uradu za komuniciranje.

Vlada je na seznam blaga, ki je zaradi epidemije covida-19 začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu dodala naprave za ultravijolično obsevanje za namene dezinfekcije.

Vlada je dala predhodno soglasje, da lahko invalidsko podjetje za urejanje okolice in objektov Zeleni inval posluje kot invalidsko podjetje. V prvem letu poslovanja bo zaposlovalo predvidoma šest delavcev, od tega tri s statusom invalida.

Vlada je pri zunanjem ministrstvu odprla novo integralno proračunsko postavko za predsedovanje Svetu EU. Sredstva bodo namenjena koordinaciji priprav, logistični organizaciji in izvedbi predsedovanja, ki jih izvaja za to določen sekretariat znotraj ministrstva. Letos se bo potrebnih dobra dva milijona evrov zagotovilo s prerazporeditvijo pravic porabe.

Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila ureditev Kamniške Bistrice Kamnik-Radomlje in rekonstrukcijo potoka izpod Barbare. Ocenjena vrednost prvega je 1,7 milijona evrov in bo sofinanciran s strani kamniške občine in direkcije za vode, ocenjena vrednost drugega pa slab milijon evrov.

Vlada je sprejela odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos spremembe direktive o odlaganju odpadkov na odlagališčih. V njem je zagotovila, da bo uredbo prenesla. Predlog uredbe je od 26. oktobra že v enomesečni javni obravnavi, nato sledijo pregled pripomb in po potrebi smiselni popravki, medresorsko usklajevanje in obravnava na vladi.

Vlada je sprejela pobudo za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Mongolijo o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga. S sporazumom želita državi pospešiti sodelovanje na področju cestnega prevoza in v tranzitu čez njuni ozemlji, kot tudi potovanje praznih vozil.

Vlada je soglašala s predlogi dopolnil k predlogu novele zakona o žičniških napravah za prevoz oseb. S predlaganim gradivom se sledi določbam poslovnika vlade, da v primerih, kadar vlada določi besedilo predloga akta, ki ga sprejema DZ, in mu ga pošlje v obravnavo, lahko ministrstvo na vloženo besedilo predlaga vložitev dopolnil le ob soglasju vlade.

Vlada je odločila o prerazporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Med drugim so ministrstvu za zdravje razporedili sredstva splošne proračunske rezervacije v skupni višini približno 2,1 milijona evrov ter še približno 1,5 milijona evrov za pokritje obveznosti po zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije, ki ureja povračilo izpada opravljanja zdravstvene dejavnosti Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz državnega proračuna.

V delovni skupini vlade za prestrukturiranje premogovnih regij je vlada z mesta člana razrešila državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Simona Zajca in namesto njega imenovala državno sekretarko na istem ministrstvu Ajdo Cuderman.

Na dnevnem redu je imela vlada danes med drugim tudi predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, a ga še ni sprejela.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window