Navigacija
Portal TFL

STA novice / POPRAVEK: Pristojni lani obravnavali različne kršitve prodajalcev sadja in zelenjave na obcestnih stojnicah

petek, 13.1.2023

V 5. odstavku je ime predstavnice Fursa Metka Meh (IN NE Nadja Škrk). Popravljeno vest objavljamo v celoti.

Ljubljana, 13. januarja (STA) - Šest pristojnih inšpekcijskih služb je lani opravilo koordinirane nadzore prodajalcev sadja in zelenjave po državi, pri čemer so poseben poudarek namenili prodajalcem ob cestah. Inšpektorji so med drugim naleteli na kršitve glede zaposlovanja na črno, potrjevanja računov, manjkajočih soglasij za prodajo in označevanja živil.

V skupnih nadzorih so sodelovali Finančna uprava RS (Furs), Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Urad RS za meroslovje, Tržni inšpektorat RS, Inšpekcija RS za infrastrukturo in Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, so na novinarski konferenci povedali predstavniki inšpekcijskih služb.

Kot so izpostavili, so bili nadzori med drugim usmerjeni v preverjanje izpolnjevanja zakonodaje s področja dela in zaposlovanja na črno ter davčnega potrjevanja računov, higiene, porekla, sledljivosti, kakovosti in označevanja živil, soglasij za prodajo, označitev stojnic, zagotavljanje podatkov o stanju blaga in označitev cen, meroslovnih zahtev uporabljenih tehtnic ter tudi preverjanje ustrezne preglednosti stojnic v cestnem prometu.

Inšpekcija za varno hrano, ki je izvajala nadzor sledljivosti, označenosti in kakovosti svežega sadja ter zelenjave, je skupno opravila 153 pregledov pri 102 zavezancih. V 51 pregledih so naleteli na nepravilnosti, ki so se najpogosteje nanašale na neustrezno označevanje, pomanjkljivo higiensko stanje, zavajanje glede porekla, neustrezne ter pomanjkljive sledljivosti in neustrezna registracije obrata. V zvezi s tem so izdali 38 opozoril, dve ureditveni odločbi in eno odločbo o prepovedi prometa. Izrekli pa so tudi 26 ukrepov po zakonu o prekrških, petim zavezancem pa so bile izrečene globe v skupni višini 57.000 evrov.

Po navedbah Metke Meh iz Fursa so njihovi inšpektorji pozornost namenili ustrezni registraciji prodajalcev in izdajanju ter potrjevanju računov. Skupno so opravili več kot 250 nadzorov na stojnicah pri 113 različnih pravnih subjektih. "Kar polovico vseh smo opravili samo pri petih pravnih osebah, samo pri eni pravni osebi pa smo opravili kar 43 nadzorov na različnih lokacijah stojnicah po vsej Sloveniji, delež nadzorov s kršitvami pa je znašal 31 odstotkov," je navedla Meh.

Glede posameznih kršitev je bilo največ tistih, ki so se nanašale na neizdajanje in nepotrjevanje računov ter njihovo nepravilno vsebino in zaposlovanje na črno ter nepravilnosti, povezane z DDV.

V povezavi z nadzori na stojnicah so skupaj vodili 65 prekrškovnih postopkov, od tega je bilo v 20 primerih izdan plačilni nalog, v 45 pa odločba o prekršku. Izrekli pa so tudi za več kot 235.000 evrov glob ter ukrep začasne prepovedi opravljanja dejavnosti dvema pravnima subjektoma.

Tržni inšpektorji pa so opravili 69 inšpekcijskih nadzorov, je povedala glavna tržna inšpektorica Andreja But. V večini primerov so obravnavali prodajalce ob cestah, ki so bili registrirani trgovci, ki sadje in zelenjavo kupujejo z namenom nadaljnje prodaje. Sadje in zelenjavo ob cestah pa so prodajali tudi kmetje oziroma pridelovalci v okviru osnovne kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Po navedbah glavne tržne inšpektorice so pristojni zaznali 19 nepravilnosti, najpogostejša pa je bila ta, da trgovci za prodajo na stojnicah niso pridobili ustreznega soglasja ali pa niso razpolagali s podatki o stanju blaga. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so izrekli osem opozoril, 11 upravnih odločb, s katerimi so prepovedali opravljanje trgovinske dejavnosti, izdali pa so tudi deset plačilnih nalogov in eno odločbo o prekršku z izrekom globe v višini 16.000 evrov.

Kmetijski inšpektorji so pregledali 189 prodajalcev in prodajalk na večjih tržnicah v Sloveniji, v petih primerih pa so obravnavali tudi obcestno prodajo sadja in zelenjave, v treh pa internetno prodajo. Nepravilnosti so zaznali v 30 primerih oz. 16 odstotkih vseh pregledov. Med kršitvami so prevladovale neprimerna označenost stojnic, nepravilni vpis predelovalnih površin v baze podatkov, neizpolnjevanje pogojev prodajalcev za prodajo na stojnici in neobstoječe dovoljenje za prodajo izdelkov iz naslova dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

V vseh primerih so bile izdane ureditvene odločbe o nadaljnji prepovedi prodaje izdelkov ter ureditvi ustreznih dovoljenj na upravnih enotah. Izdanih je bilo tudi pet odločb o prekrških v skupnem znesku 1260 evrov, v enem primeru pa je bilo ugotovljeno zavajanje pravne osebe v imenu "kmetija", zato je bila izdana upravna odločba o preimenovanju pravne osebe.

V nadzorih sta sodelovala tudi inšpektorat za infrastrukturo in Urad RS za meroslovje. Po besedah Mojce Požar iz urada za meroslovje so njihovi inšpektorji na stojnicah preverjali, ali tehtnice, ki so jih prodajalci uporabljali pri določanju mase in cene izdelkov, izpolnjujejo predpisane meroslovne zahteve - torej točnost in stabilnost. Vsaka tehtnica mora imeti namreč pred prvo uporabo prvo overitev, v nadaljevanju pa vsaki dve leti redno overitev, je pojasnila. V opravljenih 28 nadzorih so v 13 primerih zaznali nepravilnosti, pri čemer polovica tehtnic sploh ni bila primernih za uporabo, v ostalih primerih pa jim je pretekla veljavnost redne overitve.

Skupni nadzor obcestne prodaje bodo inšpekcijske službe po napovedih opravljale tudi v letošnjem letu.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window