Navigacija
Portal TFL

STA novice / Število zaposlenih v javnem sektorju se povečuje, s tem pa tudi plačna masa (tabela)

sreda, 25.1.2023

Ljubljana, 25. januarja (STA) - Število zaposlenih v javnem sektorju se skozi leta povečuje, prav tako sredstva za plače v javnem sektorju. Analiza, ki jo je vladna stran v začetku tedna predstavila sindikatom, med drugim kaže različno rast plač po posameznih skupinah, pri čemer so v gradivo vključili tudi pregled specifičnih dodatkov, ki jih ureja področna zakonodaja.

V obdobju januar-junij lani je bilo v povprečju v javnem sektorju zaposlenih 188.814 javnih uslužbencev oziroma dobrih 21.000 več kot leta 2015. Kot ugotavljajo v gradivu, ki so ga ob predstavitvi sindikatom objavili na spletni strani ministrstva za javno upravo, je povečevanje števila zaposlenih v največji meri posledica spremenjenih oziroma povečanih potreb po javnih storitvah, večinoma povezanih z demografskimi spremembami. Kljub povečevanju števila javnih uslužbencev pa Slovenija še vedno sodi v skupino držav EU z najnižjo zaposlenostjo v javnih storitvah.

Ob številu zaposlenih se je povečevala tudi povprečna bruto plača, s 1699 evrov v letu 2008 na 2264 evrov v prvi polovici lanskega leta. Rast števila zaposlenih in rast povprečne plače pa sta vplivali na gibanje mase sredstev za plače, ki je v letu 2021 presegla pet milijard evrov.

Kot so zapisali v objavljenem gradivu, je na rast povprečne plače vplivala vrsta ukrepov, od postopnega odpravljanja varčevalnih ukrepov in odprave anomalij do parcialnih dogovorov med vlado in sindikati. Zato je bila tudi rast povprečnih plač po posameznih plačnih podskupinah javnega sektorja zelo različna.

Na vladni strani tako želijo, da se v okviru načrtovane plačne reforme pogleda vse elemente plač, ne le osnovne plače, temveč tudi vse specifične dodatke po posameznih plačnih podskupinah.

STA objavlja pregled nekaterih podatkov, vezanih na kadre in plače v javnem sektorju.

Število zaposlenih v javnem sektorju v obdobju 2015-prva polovica 2022

leto  št. zaposlenih
--------------------------
2015  167.458
2016  170.544
2017  174.568
2018  178.346
2019  181.543
2020  184.216
2021  187.061
2022  188.814

Vir: MJU, ISPAP

Povprečna bruto plača v obdobju 2008-prva polovica 2022 (v evrih)

leto  povprečna plača
-----------------------------
2008    1699
2009    1824
2010    1826
2011    1827
2012    1787
2013    1739
2014    1744
2015    1756
2016    1819
2017    1865
2018    1913
2019    2035
2020    2227
2021    2383
2022    2264

Vir: MJU, AJPES

Gibanje mase sredstev za bruto plače v javnem sektorju (v milijardah evrov)

leto    masa plač
-------------------------
2008    3,154
2009    3,428
2010    3,475
2011    3,502
2012    3,443
2013    3,301
2014    3,306
2015    3,448
2016    3,630
2017    3,830
2018    3,994
2019    4,329
2020    4,810*
2021    5,282*

Vir: MJU, AJPES
*vključeni so covidni dodatki

Število prejemnikov po plačnih podskupinah, ki so v zadnjem letu imeli povprečno mesečno izplačilo nad 6000 evrov bruto

plačna podskupina                       število
---------------------------------------------------------------------
E1-zdravniki in zobozdravniki                  1175
D1-visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci        175
E3-medicinske sestre in babice                  78
C4-vojaki                             40
E4-zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci          17
H1-raziskovalci                          9
B1-ravnatelji, direktorji in tajniki                7
A3-funkcionarji sodne oblasti                   7
A4-funkcionarji v drugih državnih organih             5
C2-uradniki v državni upravi, upravah pravosodnih organov
in lokalnih skupnostih                       4
J1-strokovni delavci                        2
A1-predsednik republike in funkcionarji izvršilne oblasti     1

VIR: MJU, ISPAP

Delež izplačil dodatkov in delovne uspešnosti v masi bruto plač (brez nadur in dežurstev) po plačnih podskupinah

plačna podskupina                    2015  2022
------------------------------------------------------------------------
C3-policisti                      20,9  27,1
C4-vojaki                        13,5  24,8
F2-strokovni sodelavci                 14,5  19,3
E2-farmacevtski delavci                 19,1  18,7
E3-medicinske sestre in babice             11,3  18,4
B1-ravnatelji, direktorji, tajniki            8,9  16,0
D1-visokošolski učitelji in sodelavci          13,2  15,7
E1-zdravniki in zobozdravniki              9,5  15,2
C6-inšpektorji, pravosodni policisti
in drugi uradniki s posebnimi pooblastili        10,3  14,5
C5-uradniki finančne uprave               10,7  14,0
D2-predavatelji višji strokovnih šol,
srednješolski in osnovnošolski učitelji         10,6  13,5
C7-diplomati                       7,0  13,2
I1-strokovni delavci                   9,3  13,1
J1-strokovni delavci                   9,1  11,9
J2-administrativni delavci                8,1  11,8
F1-strokovni delavci                   8,7  11,5
G2-drugi poklici na področju kulture in informiranja   8,9  11,2
J3-ostali strokovno tehnični delavci          10,2  11,1
C2-uradniki v državni upravi, upravah pravosodnih
organov in lokalnih skupnosti              7,1  10,9
E4-zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci     7,0  10,6
A3-funkcionarji sodne oblasti              9,4  10,4
G1-umetniški poklici                   8,3  10,3
H2-strokovni sodelavci                  7,9   9,8
C1-uradniki v drugih državnih organih          6,1   9,4
A4-funkcionarji v drugih državnih organih        8,8   9,0
H1-raziskovalci                     6,5   8,6
A5-funkcionarji v lokalnih skupnostih          7,1   9,7
D3-vzgojitelji in ostali strokovni delavci v vrtcih   5,5   7,3
A1-predsednik republike in funkc. izvršilne oblasti   6,2   6,3
A2-funkcionarji zakonodajne oblasti           6,1   6,2

Vir: MJU, ISPAP

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window