Navigacija
Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

četrtek, 16.3.2023

Ljubljana, 16. marca (STA) - Vlada je na današnji seji sprejela izhodišča za prilagoditev načrta za okrevanje in odpornost, ki so potrebne zaradi zmanjšanja razpoložljivih nepovratnih sredstev. S SID banko je sklenila pogodbo o 50 milijonov evrov novih posojil podjetjem ter se seznanila z ustanovitvijo strateškega sveta za makroekonomska vprašanja.

Vlada je potrdila okvirni seznam ukrepov, ki jih bo zaradi zmanjšanja razpoložljivih nepovratnih sredstev umaknila iz načrta za okrevanje in odpornost. Gre za projekte v skupni višini 286 milijonov evrov in če bo vlada ocenila, da so pomembni za okrevanje Slovenije, bo zanje iskala možnosti za financiranje iz drugih virov. Hkrati bo vlada načrt za okrevanje in odpornost dopolnila z ukrepi za uresničitev evropskega načrta RePowerEU, katerega namen je zmanjšanje odvisnosti od ruskih energentov in pospešitev zelenega prehoda.

Vlada je v načrt razvojnih programov 2023-2026 uvrstila projekt pomoči gospodarstvu zaradi energetske krize. Gre za sofinanciranje upravičenih stroškov za tri vrste energentov, to je električno energijo, zemeljski plin in tehnološko paro, nad 1,5-kratnikom stroška energenta v letu 2023 glede na leto 2021. Javna agencija Spirit Slovenija je vloge za pomoč sprejemala februarja, skupna višina zaprošenih sredstev je znašala dobrih 397 milijonov evrov. Uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov je tehnični pogoj za izvedbo izplačil sredstev iz proračuna.

Vlada je iz splošne proračunske rezerve za financiranje draginje prerazporedila ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport približno 318 milijonov evrov. Sredstva bodo namenjena za pomoč gospodarstvu, in sicer za sofinanciranje upravičenih stroškov za tri vrste energentov (električno energijo, zemeljski plin, tehnološko paro).

Vlada je s SID banko sklenila pogodbo o financiranju in izvajanju ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov 2011-2013. S tem se bo omogočilo financiranje podjetij, ki jih je prizadela energetska ali ukrajinska kriza, SID banka pa bo lahko poleg tehnoloških investicij financirala tudi druge investicije ali obratna sredstva upravičenih podjetij. SID banka bo 50 milijonov evrov zagotovila iz naslova sredstev, ki bodo ostala na nekaterih kreditnih linijah.

Vlada je izdala uredbo o koncesiji za graditev sedežnic Berjanca in Hotunjski vrh na smučišču Zatrnik. Vlogo za koncesiji je na ministrstvo za infrastrukturo dala družba Rekreacijsko turistični center Zatrnik iz Zgornjih Gorij, ki namerava postopno obnoviti celotno rekreacijsko središče in smučišče Zatrnik z 20 kilometri smučarskih prog.

Vlada se je odločila za prenehanje odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje. Od leta 2013, ko je bil sprejet prvi načrt za območja s preseganji z delci PM10 v občini, se je kakovost zraka izboljšala. Leta 2019 je bilo dovoljeno število preseganj dnevne mejne vrednosti delcev preseženo le še na enem merilnem mestu v Celju. Preklicala je tudi odlok o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka v občini Celje.

Vlada je izdala odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih stroškov pridelave jabolk in hrušk. Prejeli ga bodo pridelovalci, ki jih je vpliv agresije Rusije proti Ukrajini še posebej prizadel. Višina pomoči znaša 1500 evrov na hektar intenzivnega sadovnjaka jablan ali hrušk, skupna vrednost ukrepa je predvidoma 1,7 milijona evrov.

Vlada je sprejela program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav z neurji 2. junija 2022. Končno oceno neposredne škode na stvareh je potrdila oktobra lani in znaša nekaj manj kot šest milijonov evrov. Za izvajanje programa odprave posledic se bo namenilo nekaj manj kot pet milijonov evrov.

Vlada je dala soglasje k programu izvedbe ureditve zunanjega kamionskega terminala v Luki Koper. Vrednost celotne investicije je 32,9 milijona evrov, vlada je danes dala soglasje k prvi fazi v ocenjeni vrednosti 12,9 milijona evrov.

Vlada je Gospodarski zbornici Slovenije dala soglasje, da se cena delovodskih in poslovodskih izpitov za leto 2023 določi v višini 1702,37 evra. Zbornica izvaja izpite za pridobitev nazivov gradbeni delovodja, delovodja v elektroenergetiki, živilski delovodja in gostinski poslovodja.

Vlada je sprejela mnenje o predlogu varuha človekovih pravic za začasno zadržanje določbe zakona o finančni upravi, po kateri lahko Finančna uprava RS v finančnih preiskavah brez sodne odločbe uporablja tehnične pripomočke za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga. Vlada se z očitki glede ustavne neskladnosti omenjenega člena ne strinja, vseeno pa ne nasprotuje začasnemu zadržanju do končne odločitve ustavnega sodišča.

Vlada je sprejela mnenje o zahtevi skupine poslancev za oceno ustavnosti delov novele zakona o dohodnini. Navedbe vlagateljev je zavrnila kot pavšalne, neutemeljene in v nasprotju z dejanskimi podatki. V splošnem je spomnila na pravico države, da predpisuje davke in druge dajatve, ki jih pobira v javnem interesu na podlagi svoje finančne suverenosti.

Vlada je Nežo Kodre imenovala za vršilko dolžnosti direktorice Direkcije RS za vode, ki deluje v okviru ministrstva za naravne vire in prostor. Vesno Zupančič Klarič je imenovala za vršilko dolžnosti generalne sekretarke na ministrstvu za finance, Andrejo Knez pa za vršilko dolžnosti generalne direktorice direktorata za ceste in cestni promet na ministrstvu za infrastrukturo.

Vlada je Luka Lukića ponovno imenovala za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja v Inšpektoratu RS za delo, in sicer od 19. marca do imenovanja glavnega inšpektorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.

Vlada je sprejela politiko izbora članov nadzornega sveta SID banke. Ta na novo določa postopek izbora članov nadzornega sveta SID banke, profil člana nadzornega sveta, način iskanja primernih kandidatov in pogoje za njihovo primernost, spreminja pa tudi določbe glede kolektivne ustreznosti nadzornega sveta.

Vlada se je seznanila z informacijo o ustanovitvi strateškega sveta za makroekonomska vprašanja. V njem je deset članov, predseduje mu direktorica Urada RS za makroekonomske analize in razvoj Maja Bednaš, njegove naloge pa so priprava mnenj, usmeritev in predlogov v zvezi z oblikovanjem strukturnih reform, ukrepi javnofinančne in drugih (makro)ekonomskih politik, pripravo proračunskih dokumentov in dokumentov razvojnega načrtovanja, ukrepi za odzive na nepredvidene spremembe v makroekonomskih okoliščinah ter drugimi relevantnimi vprašanji.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window