Portal TFL

STA novice / Vlada predlaga spremembe pri zagotavljanju blagovnih rezerv

četrtek, 7.12.2023

Ljubljana, 07. decembra (STA) - Vlada je danes potrdila predlog novega zakona o blagovnih rezervah, ki predvideva med drugim dve gospodarski javni službi - za blagovne rezerve za osnovno preskrbo ter za varnostne zaloge nafte in naftnih derivatov - spreminja postopke uporabe blagovnih rezerv in krepi vlogo resornih ministrstev pri načrtovanju blagovnih rezerv.

Kot pravi ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, se je ob različnih kriznih dogodkih v preteklih letih izkazalo, da so postopki programiranja, oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv ter vloga posameznih organov v teh procesih preveč nedoločeni, kar organom onemogoča učinkovito delo.

Novi zakon naj bi te postopke in vloge posameznih organov natančneje opredelil. Po predlogu bi uvedli gospodarsko javno službo oblikovanja, skladiščenja, vzdrževanja in uporabe blagovnih rezerv za osnovno preskrbo ter gospodarsko javno službo oblikovanja, skladiščenja, vzdrževanja in uporabe varnostnih zalog nafte in naftnih derivatov.

Poleg tega bi zakon natančneje opredelil namen blagovnih rezerv, ki se lahko uporabljajo le v primeru izrednih okoliščin (naravne in druge nesreče, krizne razmere, vojno ali izredno stanje, ko je ogroženo javno zdravje, fizično pomanjkanje blaga na trgu).

Sprejemanje programa državnih rezerv in odločanje o uporabi bi še naprej ostalo v pristojnosti vlade, ki bi odločala na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo. Bi pa novi zakon večjo težo pri načrtovanju državnih blagovnih rezerv dal posameznim ministrstvom, "ki spremljajo stanje na trgu na svojem področju dela in lažje podajo oceno o vrstah in količinah blaga, ki naj se hrani v državnih blagovnih rezervah"

Posamezna ministrstva bi tudi gospodarskemu dajala pobude za uporabo rezerv. Le v izrednih okoliščinah bi lahko o uporabi odločil tudi minister, pristojen za gospodarstvo, in to brez pooblastila vlade. "S tem vlada želi zagotoviti hitrejše odzivanje na izredne okoliščine v izjemnih primerih," pravi gospodarsko ministrstvo.

Novi zakon bi po predlogu ukinil predhodna soglasja k sklepanju pogodb s strani ministrstva, pristojnega za gospodarstvo. Za imenovanje direktorja bi bila pristojna vlada na predlog gospodarskega ministra, postopek javnega natečaja bi bil v pristojnosti upravnega odbora.

Zakon bi glede na predlog določil tudi postopke ravnanja v primeru manjših ali večjih motenj pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati. Ukrepi za zagotavljanje zanesljive preskrbe z nafto in naftnimi derivati bi se ločili glede na čas trajanja motenj.

V primeru manjših motenj pri preskrbi bi ukrepe določila vlada z uredbo, v primeru večjih motenj pri preskrbi ali zaradi izpolnitve mednarodnih obveznosti Slovenije pa bi se lahko uporabile tudi varnostne zaloge. Predlog zakona v ta namen opredeljuje tudi intervencijski načrt ter koordinacijsko in posvetovalno skupino za načrtovanje in delovanje v primeru manjših in večjih motenj pri preskrbi.

Zakon bi opredelil tudi način prodaje izdelkov iz blagovnih rezerv pred iztekom roka uporabe - določena bi bila možnost prodaje blagovnih rezerv najboljšemu ponudniku, obveznost odkupa blagovnih rezerv za pravne osebe javnega prava in možnost neodplačne razdelitve blagovnih rezerv pravnim osebam javnega prava. Določen bi bil tudi poseben postopek prodaje stvarnega premoženja države, ki predstavlja državne blagovne rezerve.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window