Navigacija
Portal TFL

Gradbena in druge pogodbe po novem

Več o Akademiji

OBVEZNOSTI PO GRADBENEM ZAKONU IN PRIPADAJOČE POGODBE -
Obveznosti in pravice udeležencev gradnje po novi gradbeni zakonodaji in obligacijskem pravu, izvajalska, podizvajalska in projektantska pogodba, pogodba o nadzoru skupaj s pregledom najnovejše sodne prakse

Na seminarju bodo predstavljene bistvene spremembe novega Gradbenega zakona (GZ) in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), s poudarkom na strokovnem delu zakona in predstavitvi obveznosti posameznih udeležencev, ki izvirajo tako iz javnopravnih predpisov, kakor tudi iz pogodbenih razmerij, torej civilnega prava.

Predstavljena bodo pomembna določila posameznih vrst pogodb, ki jih mora skleniti investitor z izvajalcem, projektantom in nadzornikom ter pogodbe izvajalca s podizvalcem. Predstavljena bo tudi najnovejša sodna praksa iz sporov v zvezi z gradbeno pogodbo in sicer predvsem v zvezi z oblikovanjem pogodbene cene, spremembi pogodbene cene, odgovornosti za napake, zamudo pri izvedbi del in posledicami zamude …

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen vsem udeležencem gradnje – naročnikom, izvajalcem, podizvajalcem, projektantom in nadzornikom.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Pridobili boste strokovna znanja iz Gradbenega zakona in uporabna znanja za sklepanje pogodb pri graditvi.
 • Spoznali boste, katere so pravice in obveznosti naročnika in opozorili vas bomo na kakšen način mora naročnik svoje pravice uveljaviti.
 • Spoznali boste obveznosti projektanta.
 • Spoznali boste obveznosti izvajalca in izvedeli tudi, katere so tiste pravice, ki jih ima izvajalec.
 • Seznanili se boste s pooblastili in obveznostmi nadzornika.

Vsi imamo določene pravice, ki jih je pa potrebno pravilno uveljaviti, saj jih v nasprotnem primeru izgubimo – na seminarju se bomo naučili kako pravilno uveljaviti svoje pravice. S pravilno pripravo in uporabo pogodb in razumevanjem osnovnih pojmov se izognemo morebitnim sporom na sodišču.

PROGRAM

9.00 – 11.00
Aleksandra Velkovrh
Novi Gradbeni zakon z vidika izpolnjevanja obveznosti udeležencev
 • Gradnja brez gradbenega dovoljenja – po novi uredbi
 • Gradnja z gradbenim dovoljenjem – po novi uredbi
 • Vzdrževalna dela obstoječih objektov – po novi uredbi
 • Bistvene in druge zahteve
 • Standardi in predpisi
 • Obveznosti projektanta, vodje projekta, projektiranje – po novem pravilniku
 • Obveznosti investitorja - novosti
 • Obveznosti izvajalca in vodje gradnje - novosti
 • Obveznosti nadzornika in vodje nadzora - novosti
 • Obveznosti investitorja s poudarkom na novostih
 • Izvajalec, izvajanje gradnje s poudarkom na novostih
 • Vzdrževalna dela obstoječih objektov
 • Nadzor nadzornika na gradbišču
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja
11.00 – 11.30
Odmor s pogostitvijo
11.30 – 13.00
Mojca Furlan
Gradbena in ostale pogodbe
 • Kaj je gradbena pogodba, kateri predpisi se uporabljajo
 • Projektantska pogodba in pogodba o nadzoru
 • Razmerja med udeleženci gradnje
 • Osnovni pojmi za razumevanje tveganj pri oblikovanju pogodbene cene
13.00 – 13.15
Krajši odmor
13.15 – 14.15
Mojca Furlan
Vse pogodbe, gradbena pogodba in sodna praksa
 • Način oblikovanja in spremembe pogodbene cene (cena na enoto, skupaj dogovorjena cena, cena ključ v roke) in tveganja, ki jih v zvezi s ceno prevzameta naročnik in izvajalec
 • Plačila podizvajalcem (predvsem pogoji za neposredna plačila)
 • Zamude pri izvedbi in pogodbene kazni (primopredaja, končni obračun, kdaj in kako uveljavljati pogodbeno kazen …)
 • Napake pri gradnji in napake projektne dokumentacije (roki za jamčevanje, kdaj grajati, kdaj vložiti tožbo, kdaj roki niso prekluzivni, odgovornost posameznih udeležencev ...)

KDO BO Z VAMI

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh, dip.ing. gr., spec., je končala podiplomski specialistični študij na Fakulteti za upravo s področja gradbenega inšpiciranja z aktualno problematiko uvajanja ZGO-1. Leta 2004 si je z nazivom Specialist javne uprave pridobila znanje glede vodenja ter opravljanja najbolj zahtevnih nalog v državni upravi. Je avtorica številnih strokovnih člankov in predava na seminarjih in konferencah s področja gradbene zakonodaje. Je tudi avtorica Priročnika za gradbene izvajalce, ki je bila izdana že v 4. izdaji. Zaposlena je bila na gradbiščih, občini, gradbeni inšpekciji, medobčinskem inšpektoratu, Generalnem sekretariatu Republike Slovenije, Ministrstvu za pravosodje.

Mojca Furlan

Mojca Furlan, univ. dipl. iur, je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani in po pripravništvu na Okrožnem sodišču v Ljubljani, opravila pravosodni izpit. Najprej je bila zaposlena na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, kasneje pa kot vodja pravne službe in svetovalka uprave v enem izmed večjih gradbenih podjetij v Sloveniji. Pri svojem delu v gradbeništvu, se je ukvarjala z vsemi fazami, povezanimi z gradnjo, in sicer od nakupa zemljišč, pogajanj, sklepanja pogodb, nastopanja na javnih naročilih, izvajanja pogodb, izročitev objektov ali stanovanj, pa vse do problematike v zvezi z odpravo napak v jamčevalnih dobah. Od leta 2005 ima svojo odvetniško pisarno in se poleg medicinskega prava ukvarja predvsem s pravno problematiko v gradbeništvu in projektiranju. Pri svojem delu svetuje vsem udeležencem gradnje, jih zastopa pred sodišči in redno predava o temah s področja gradbenega prava.

Prijava na seminar

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window