Navigacija
Portal TFL

Gradbeni zakon in podzakonski akti

Več o Akademiji

GRADBENI ZAKON IN PODZAKONSKI AKTI
Predstavitev zakona z inženirskega vidika

Gradbeni zakon (GZ) se je začel uporabljati 1.6.2018, sprejeta sta bila dva podzakonska predpisa, ki podrobneje urejata vrste objektov, namembnost, vrste vzdrževalnih del, dokumentacijo in obrazce v postopkih povezanih z graditvijo. Po nekaj mesecih uporabe bodo pridobljene prve izkušnje z uporabo celotne nove zakonodaje, tudi Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, odgovornim projektantom, odgovornim nadzornikom, vsem inženirjem, ki delajo na tem področju, inženirskim firmam, izvajalcem gradnje, državnim organom, občinam, zbornicam, investitorjem in njihovim pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom, investitorjem in drugim udeležencem pri graditvi objektov.

PROGRAM

Na seminarju bo predstavljen zakon v celoti po sklopih:

9.00 – 9.45
 • Splošne določbe
 • Gradnja brez gradbenega dovoljenja - po novi uredbi
 • Gradnja z gradbenim dovoljenjem - po novi uredbi
 • Organi v postopkih dovoljevanja
9.45 – 10.30
 • Bistvene zahteve
 • Tehnične smernice
 • Standardi
 • Tehnični predpisi
 • Projektant, projektiranje in dokumentacija po novem pravilniku
10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo
11.00 – 12.15
 • Informacija o pogojih za izvajanje gradnje – novo
 • Predodločba – novo
 • Postopek gradbenega dovoljenja
 • Stranke in stranski udeleženci
 • Pridobivanje projektnih pogojev in mnenj - novo
 • Pridobivanje soglasij
 • Skrajšani ali ugotovitveni postopek
 • Gradbeno dovoljenje
 • Dovoljena odstopanja in sprememba gradbenega dovoljenja - novo
 • Pravna sredstva
 • Veljavnost
 • Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje - novo
12.15 – 12.30
Krajši odmor
12.30 – 14.15
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja
 • Poskusno obratovanje
 • Uporabno dovoljenje pri objektu z integralnim dovoljenjem - novo
 • Legalni objekti in pridobitev uporabnega dovoljenja po samem zakonu
 • Enostavna pridobitev dovoljenja za objekte pred letom 1998 - novo
 • 5-letna možnost legalizacije nelegalnih in neskladnih objektov in neskladne uporabe - novo
 • Uporabno dovoljenje za objekte z dovoljenimi odstopanji - novo
 • Uvedba elektronskega prostorskega informacijskega sistema PIS
 • Hramba dokumentacije in dovoljenj
 • Evidentiranje objektov pri GURS
Gradnja:
 • Investitor in njegove obveznosti
 • Pogoji za izvajalca,vodjo del in njihove obveznosti
 • Pogoji za nadzornika, vodjo nazora in njihove obveznosti
 • Kako je s projektantskim nadzorom?
 • Prijava pričetka gradnje – novo
 • Dopustna odstopanja pri gradnji - novo
 • Nadzor občinskega inšpektorja - novo
 • Nadzor gradbene in ostalih pristojnih inšpekcij s kazenskimi določbami

Pri vsakem sklopu bodo predstavljene pripadajoče prehodne določbe, ki so v tem obdobju zelo pomembne.

Nekaj poudarkov iz vsebine seminarja:

 • Zakaj so pomembne bistvene zahteve, tehnične smernice in standardi – ali jih poznamo
 • Pri projektiranju bo predstavljen novi pravilnik o dokumentaciji
 • Ali je predodločba kot je bilo lokacijsko dovoljenje
 • Kje dobimo informacijo ali je naš objekt - objekt z vplivi na okolje ali moramo v integralni postopek
 • Ali se bodo objekti starejši od 20 let legalizirani po samem zakonu
 • Zamenjava posameznih dotrajanih konstrukcijskih je vzdrževanje
 • Zakaj se uvaja Prijava začetka gradnje
 • Razširjena pooblastila in odgovornosti nadzornika
 • Ali je še mogoča gradnja v lastni režiji
 • Razširjen nabor objektov, ki potrebujejo uporabno dovoljenje
 • Kakšne pristojnosti dobiva občinski inšpektor, kdaj in kako bo ukrepal
 • Kakšne pristojnosti poleg gradbenega inšpektorja pridobivajo ostali državni inšpektorji
 • Upravljavci, notarji, zavarovalnice, banke, druge osebe javnega ali zasebnega prava, pooblaščeni inženirji s področja geodezije morajo od 1.6.2018 naprej pred overitvijo pogodb, sklepanjem pravnih poslov, sklenitvijo kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih, delovršnih, drugih pravnih poslov, prometa z objektom ali zemljiščem in pred določitvijo hišne številke preveriti, ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje in ali je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba o prepovedi zaradi inšpekcijskega ukrepa, sicer so pravni posli in drugi pravni akti nični.
 • Najvišja kazen 180.000 eurov

Kot je vedno omogočeno na naših seminarjih, bo med in po seminarju možnost krajših individualnih posvetov.

KDO BO Z VAMI

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh, dip.ing. gr., spec., je končala podiplomski specialistični študij na Fakulteti za upravo s področja gradbenega inšpiciranja z aktualno problematiko uvajanja ZGO-1. Leta 2004 si je z nazivom Specialist javne uprave pridobila znanje glede vodenja ter opravljanja najbolj zahtevnih nalog v državni upravi. Je avtorica številnih strokovnih člankov in predava na seminarjih in konferencah s področja gradbene zakonodaje. Je tudi avtorica Priročnika za gradbene izvajalce, ki je bila izdana že v 4. izdaji. Zaposlena je bila na gradbiščih, občini, gradbeni inšpekciji, medobčinskem inšpektoratu, Generalnem sekretariatu Republike Slovenije, Ministrstvu za pravosodje.

Prijava na seminar

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window