Navigacija
Portal TFL

Standard SIST EN 16310:2013 Inženirske storitve

Več o Akademiji

STANDARD SIST EN 16310:2013 INŽENIRSKE STORITVE

Slovenski standard »SIST EN 16310:2013 - Izrazi v slovenskem in angleškem jeziku za opisovanje inženirskih storitev za stavbe, infrastrukturo in industrijske objekte« v povezavi s pomeni izrazov gradbene in ostale zakonodaje

Na seminarju bodo predstavljeni izrazi iz privzetega evropskega standarda SIST EN 16310:2013 Inženirske storitve - Izrazi za opisovanje inženirskih storitev za stavbe, infrastrukturo in industrijske objekte v povezavi z novo gradbeno zakonodajo.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, projektantom, nadzornikom, vsem pooblaščenim arhitektom in inženirjem, vodjem del, ki delajo na tem področju, inženirskim firmam, izvajalcem, državnim organom, občinam, zbornicam, investitorjem in njihovim pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom in drugim udeležencem pri graditvi objektov.

Zaradi vzporedne predstavitve angleških prevodov posameznih izrazov je zelo priporočljivo tudi za udeležence, ki delujejo v tujini ali v Sloveniji s tujimi investitorji.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

  • spoznavanje pojmov, ki je nujno za opravljanje svoje dejavnosti standarda SIST EN 16310:2013
  • povezava vsebin standarda z veljavno zakonodajo
  • boljše vsebine pogodb
  • manjša tveganja pri opravljanju dejavnosti
  • spoznavanje pogostih napak in kako jih preprečimo

PROGRAM

9.00 – 10.30
  • Področje uporabe in vsebine SIST EN 16310:2013 in predstavitev nove gradbene zakonodaje (GZ, ZAID, Uredbe o razvrščanju objektov, Pravilnika o podrobni vsebini projektne dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo, (osnutka) Pravilnika o gradbiščih
  • Zveze s standardi
  • Primerjava izrazov in definicij po SIST EN 16310:2013 v povezavi s slovensko gradbeno zakonodajo
  • Predstavitev faz in pod faz življenjskega cikla gradbenega objekta po SIST EN 16310:2013 s povezavo s veljavnimi slovenskimi predpisi
10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo
11.00 – 14.00
SIST EN 16310:2013 Gradbeni zakon
Pobuda
Zagon, študija izvedljivosti Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
Projektiranje, idejne rešitve, idejni projekt, tehnični projekt, projekt za izvedbo Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo, IDZ, DGD, PZI, PID
Nabava/naročanje, gradbena pogodba Pogodbe po Obligacijskem zakoniku
Pripravljalna dela, gradnja, vgrajevanje opreme, predaja objekta, odobritev upravnega dovoljenja Prijava začetka gradnje, gradnja, primopredaja objekta, vgrajevanje materialov in proizvodov, DZO z navodili tehnični pregled z uporabnim dovoljenjem
Uporaba, obratovanje, vzdrževanje Uporaba, vzdrževanje
Konec življenjske dobe objekta, prenova, razgradnja Trajnostna raba naravnih virov, pogoji za odstranitev objekta, ravnanje z gradbenimi odpadki

Dodatek B, sektorji, podsektorji in stroke – stavbe, infrastruktura in industrijski objekti v primerjavi z vrstami objektov po GZ in Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. L. RS. št. 37/18)

KDO BO Z VAMI

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh, dip.ing. gr., spec., je diplomirala na FAGG s temo naloge Proces graditve, končala podiplomski specialistični študij na Fakulteti za upravo s področja gradbenega inšpiciranja z aktualno problematiko uvajanja ZGO-1. Leta 2004 si je z nazivom Specialist javne uprave pridobila znanje glede vodenja ter opravljanja najbolj zahtevnih nalog v državni upravi. Je avtorica številnih strokovnih člankov in predava na seminarjih in konferencah s področja gradbene zakonodaje. Je tudi avtorica in soavtorica več knjig s področja gradbene zakonodaje.

Zaposlena je bila na gradbiščih, občini, gradbeni inšpekciji, medobčinskem inšpektoratu, Generalnem sekretariatu Republike Slovenije, Ministrstvu za pravosodje, Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, Inšpektoratu RS za okolje in prostor, Inšpektoratu RS za promet, energetiko in prostor.

Zaradi izobrazbe in delovnih izkušenj uspešno in praktično združuje predpise s praktičnimi izkušnjami.

Prijava na seminar

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window