Navigacija

TFL Izobraževanja / Gradbena Akademija: Gradbena in druge pogodbe

2 kreditni točki
iz izbirnih vsebin

OBVEZNOSTI PO GRADBENEM ZAKONU IN
PRIPADAJOČE POGODBE


Obveznosti in pravice udeležencev gradnje po novi gradbeni zakonodaji in obligacijskem pravu, izvajalska, podizvajalska in projektantska pogodba, pogodba o nadzoru skupaj s pregledom najnovejše sodne prakse

Na seminarju bodo predstavljene bistvene spremembe Gradbenega zakona (GZ) in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), s poudarkom na strokovnem delu zakona in predstavitvi obveznosti posameznih udeležencev, ki izvirajo tako iz javnopravnih predpisov, kakor tudi iz pogodbenih razmerij, torej civilnega prava.

Predstavljena bodo pomembna določila posameznih vrst pogodb, ki jih mora skleniti investitor z izvajalcem, projektantom in nadzornikom ter pogodbe izvajalca s podizvajalcem. Predstavljena bo tudi najnovejša sodna praksa iz sporov v zvezi z gradbeno pogodbo in sicer predvsem v zvezi z oblikovanjem pogodbene cene, spremembi pogodbene cene, odgovornosti za napake, zamudo pri izvedbi del in posledicami zamude …

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen vsem udeležencem gradnje – naročnikom, izvajalcem, podizvajalcem, projektantom in nadzornikom.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Pridobili boste strokovna znanja iz Gradbenega zakona in uporabna znanja za sklepanje pogodb pri graditvi.
 • Spoznali boste, katere so pravice in obveznosti naročnika in opozorili vas bomo na kakšen način mora naročnik svoje pravice uveljaviti.
 • Spoznali boste obveznosti projektanta.
 • Spoznali boste obveznosti izvajalca in izvedeli tudi, katere so tiste pravice, ki jih ima izvajalec.
 • Seznanili se boste s pooblastili in obveznostmi nadzornika.

Vsi imamo določene pravice, ki jih je pa potrebno pravilno uveljaviti, saj jih v nasprotnem primeru izgubimo – na seminarju se bomo naučili kako pravilno uveljaviti svoje pravice. S pravilno pripravo in uporabo pogodb in razumevanjem osnovnih pojmov se izognemo morebitnim sporom na sodišču.

PROGRAM

9.00 – 11.00
Mojca Furlan
Gradbena in ostale pogodbe
 • Kaj je gradbena pogodba, kateri predpisi se uporabljajo
 • Razlike med gradbeno in podjemno pogodbo
 • Oblika gradbene pogodbe in dodatkov k pogodbi
 • Razmerja med udeleženci gradnje (investitor, izvajalec, nadzornik, projektant)
 • Osnovni pojmi za razumevanje tveganj pri oblikovanju pogodbene cene
11.00 – 11.30
Odmor s pogostitvijo
11.30 – 13.00
Mojca Furlan
Vse pogodbe, gradbena pogodba in sodna praksa
 • Način oblikovanja in spremembe pogodbene cene (cena na enoto, skupaj dogovorjena cena, cena ključ v roke) in tveganja, ki jih v zvezi s ceno prevzameta naročnik in izvajalec
 • Plačila podizvajalcem (predvsem pogoji za neposredna plačila)
 • Napake pri gradnji in napake projektne dokumentacije (roki za jamčevanje, kdaj grajati, kdaj vložiti tožbo, kdaj roki niso prekluzivni, jamčevalni zahtevki, odškodnina, odgovornost posameznih udeležencev ...)
 • Pogodbeni roki
 • Pisni dogovor s projektantom – (Gradbeni zakon) - Pogodba o projektiranju (OZ)
 • Pisni dogovor za nadzornikom (Gradbeni zakon) - Pogodba o nadzoru (OZ)
  • Nadzor kot pravica in obveznost naročnika
13.00 – 13.15
Krajši odmor
13.15 – 14.15
Vesna Cukrov
Nova gradbena zakonodaja in Zakon o javnem naročanju
 • Kaj po novem upoštevati pri pripravi razpisne dokumentacije za oddajo gradbenih del
 • Spremembe gradbene pogodbe tekom izvajanja javnega naročila
 • Kdaj pri gradbenih pogodbah nastopi obveznost sklenitve aneksa
 • V katerih primerih gradbenih pogodb so tekom izvedbe javnega naročanja možne spremembe cene pogodbenih del

KDO BO Z VAMI

Mojca Furlan

Mojca Furlan

Univ. dipl. iur, je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani in po pripravništvu na Okrožnem sodišču v Ljubljani, opravila pravosodni izpit. Najprej je bila zaposlena na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, kasneje pa kot vodja pravne službe in svetovalka uprave v enem izmed večjih gradbenih podjetij v Sloveniji. Pri svojem delu v gradbeništvu, se je ukvarjala z vsemi fazami, povezanimi z gradnjo, in sicer od nakupa zemljišč, pogajanj, sklepanja pogodb, nastopanja na javnih naročilih, izvajanja pogodb, izročitev objektov ali stanovanj, pa vse do problematike v zvezi z odpravo napak v jamčevalnih dobah. Od leta 2005 ima svojo odvetniško pisarno in se poleg medicinskega prava ukvarja predvsem s pravno problematiko v gradbeništvu in projektiranju. Pri svojem delu svetuje vsem udeležencem gradnje, jih zastopa pred sodišči in redno predava o temah s področja gradbenega prava.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window