Navigacija

TFL Izobraževanja / Gradbena Akademija: Kazenske in druge odgovornosti nadzornikov pri gradnji

KAZENSKE IN DRUGE ODGOVORNOSTI NADZORNIKOV PRI GRADNJI po Gradbenem zakonu - Številni primeri iz prakse, najpogostejše napake, priporočila

Gradbeni zakon (GZ) se je začel uporabljati 1.6.2018, sprejeta sta bila dva podzakonska predpisa, ki podrobneje urejata vrste objektov, namembnost, vrste vzdrževalnih del, dokumentacijo in obrazce v postopkih povezanih z graditvijo. Po nekaj mesecih uporabe bodo pridobljene prve izkušnje z uporabo celotne nove zakonodaje, tudi Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Na seminarju bodo predstavljeni področji strokovnega nadzora investitorja in nadzora (državne) gradbene in občinske inšpekcije z vključeno okvirno vsebino Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID).

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, odgovornim osebam projektantskih, izvajalskih in nadzornih podjetij, odgovornim projektantom, odgovornim nadzornikom, vsem inženirjem, ki delajo na tem področju, inženirskim firmam, izvajalcem gradnje, državnim organom, občinam, zbornicam, investitorjem in njihovim pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom in drugim udeležencem pri graditvi objektov.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Podjetjem nadzornikov bodo predstavljene vse njihove obveznosti in odgovornosti po Gradbenem zakonu, tudi s pravno prakso sodišč in odločitvami disciplinske komisije IZS.
 • Odgovornim osebam podjetij nadzornikov – direktorjem bodo predstavljene obveznosti in predpisane sankcije za družbe glede opravljanja dejavnosti nadzora.
 • Vodjem nadzora bodo predstavljene njihove obveznosti in predpisane sankcije.
 • Investitorji bodo seznanjeni z obsegom nadzora, ki so ga dolžni opraviti »njihovi« nadzorniki ter z obsegom in ukrepanjem inšpekcij.
 • Projektantom bodo predstavljene obveznosti nadzornika v povezavi s projektiranjem, ukinjen je projektantski nadzor, je pa predpisana izjava projektanta v PID.

PROGRAM

Na seminarju bodo predstavljeni štirje sklopi:

9.00 – 10.00
 • Vrste nadzora
  • gradbeni nadzor, ki ga zagotovi investitor
  • inšpekcijski nadzor
10.00 – 11.30
 • Strokovni gradbeni nadzor
 • Nadzor nad gradnjo po določbah Gradbenega zakona
  • pogoji za nadzornika, vodje nadzora in pooblaščene inženirje, pooblaščene arhitekte po novih predpisih
  • naloge nadzornika
  • naloge vodje nadzora
  • najpogostejše napake s priporočili
11.30 – 12.15
Odmor s pogostitvijo
12.15 – 12.45
 • Gradbeni nadzor
  • izključevanja udeležencev pri graditvi objektov
  • primeri iz prakse s posledicami
12.45 – 13.00
Krajši odmor
13.00 – 14.15
 • Inšpekcijski nadzor
  • pristojnosti in ukrepanje gradbene in ostalih državnih inšpekcij pri gradnji
  • nove pristojnosti občinske inšpekcije
  • denarne kazni
  • najpogostejše kršitve

S številnimi primeri bodo predstavljene najpogostejše napake v procesu nadzora nad gradnjo objektov, konkretni primeri in rešitve.

Nekateri poudarki iz seminarja:

 • Ali nadzornik lahko ustavi gradnjo
 • Ali nadzornik lahko projektira na gradbišču
 • Nadzornik v Prijavi začetka del
 • Zamenjava vodje nadzora med gradnjo
 • Katere mehanizme določa zakon za preprečevanje nelegalnih gradenj
 • Globe za nadzornika od 10.000 do 60.000 eurov

Med in po seminarju bo možnost krajših individualnih posvetov.

KDO BO Z VAMI

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh

Je gradbeni tehnik, diplomirani gradbeni inženir in specialist javne uprave s področja gradbenega inšpiciranja. Poklicno pot je začela kot vodja gradbišča pri večjem gradbenem izvajalcu za GOI dela, bila svetovalka župana na občini za področje okolja in prostora, bila državna gradbena inšpektorica, vodila več inšpektoratov (prostor, okolje, stanovanja, geodezija, energetika, promet, ceste), na Ministrstvu za pravosodje in Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij izvajala investicije z vidika stroke, javnih naročil in področja FIDIC norm in vodila kabinet na Generalnem sekretariatu vlade. 20 let tudi predava s področja gradbenih predpisov udeležencem pri graditvi, občinam, ministrstvom, nepremičninskim posrednikom, cenilcem, revizorjem in ostalim. S svojim delom in dodatnimi aktivnostmi stalno prepleta izkušnje z gradbene stroke in zakonodaje s tega področja. Je avtorica številnih člankov in tudi so/avtorica več knjig z gradbenega področja.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window