Navigacija
Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

sreda, 27.10.2021

Ljubljana, 27. oktobra (STA) - Vlada je danes sklenila, da za člana Evropskega računskega sodišča predlaga Jorga Kristijana Petroviča, o čemer bo obvestila DZ. Prerazporedila je tudi nekatera sredstva državnega proračuna, Finančni upravi RS (Furs) je skupno zagotovila 20 milijonov evrov za izplačilo sredstev v višini unovčenih bonov, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Vlada je ob današnji odločitvi, da Petroviča predlaga za člana Evropskega računskega sodišča, ministrstvu za finance naložila, da predlog kandidature posreduje generalnemu sekretariatu Sveta EU.

Vlada je prerazporedila sredstva državnega proračuna. Furs bo tako dobil 11 milijonov evrov za izplačilo sredstev v višini unovčenih bonov za plačilo storitev s področja gostinstva, turizma, športa in kulture in devet milijonov evrov za izplačilo sredstev ponudnikom na področju turizma v višini unovčenih bonov.

Ministrstvu za infrastrukturo je prerazporedila skoraj 1,2 milijona evrov za nadomestila izvajalcem mestnega prevoza zaradi covida-19, ministrstvu za zdravje pa nekaj več kot 1,4 milijona evrov, med drugim za poravnanje obveznosti za storitve cepljenja, dobavo cepiv, financiranje nalog duševnega zdravja covid-19, presejalne programe za zgodnje odkrivanje okužb z koronavirusom.

Vlada je izdala uredbo o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028, v kateri so med drugim določeni pogoji za izvajalca, merila za izbiro koncesionarja-izvajalca koncesije, začetek in čas trajanja koncesije, način izbire koncesionarja, vsebino koncesijske pogodbe, finančne določbe ter način poročanja, letni program, način nadzora nad izvajanjem nalog in prenehanje koncesije. Sedanje koncesijsko obdobje se namreč izteče konec leta.

Vlada je sprejela pobudo za sklenitev sporazuma o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom med vladama Slovenije in Italije. Skladno s sporazumom bo država, ki nudi solidarnostno pomoč, po svojih najboljših močeh izvedla ukrepe v svojem plinskem sistemu, da bi lahko ponudila potrebno količino plina za solidarnostno pomoč pri dobavi plina zaščitenim odjemalcem v državi prejemnici. Država prejemnica se lahko odloči, ali določeno ponudbo sprejme ali ne. Če se odloči za prejem ponudbe za oskrbo s plinom v okviru solidarnostne pomoči, se skladno uredbo in sporazumom obveže zagotoviti plačilo prejetega plina.

Sprejela je operativni plan aktivnosti v obliki poslovnega načrta Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, za leto 2022. V tem letu je treba zagotoviti nadaljnje upravljanje objektov - monitoring, nadzor in redno vzdrževanje; skleniti služnostne pogodbe za zemljišča, ki so v zasebni lasti, občini Gorenja vas-Poljane plačati nadomestilo zaradi omejene rabe prostora in zaključiti administrativne postopke za zaprtje odlagališča Boršt. Za vse aktivnosti in za izplačilo plač zaposlenih v podjetju je treba zagotoviti 596.000 evrov.

Vlada je sprejela poročilo SID banke o izvrševanju javnih pooblastil, iz katerega izhaja, da je banka lani v slovensko gospodarstvo usmerila za 3,6 milijarde evrov finančnih sredstev, podpirala je slovenske izvoznike v 104 državah.

Vlada je soglašala s spremembami tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki jih je na seji 16. septembra sprejel svet agencije. Z odločbo pa je družbi Schmitz Cargobull trgovina, posredništvo, storitve dovolila uporabo besede Slovenija v nameravani spremenjeni firmi družbe, ki se glasi Schmitz Cargobull Slovenija.

Vlada se je v vlogi skupščine seznanila z letnim poročilom družbe DRI za leto 2020 in sklenila, da se ustanovitelju izplača del bilančnega dobička za leto 2020 v višini 1,3 milijona evrov v treh zaporednih obrokih, da podeli razrešnice poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe za delo v poslovnem letu 2020.

Vlada je za generalnega direktorja direktorata za okolje na ministrstvu za okolje in prostor imenovala Iztoka Slatinška, ki je direktorat kot v.d. generalnega direktorja vodil od 1. aprila. Slatinšek je na položaj imenovan za pet let, mandat mu začne teči 29. oktobra.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window