Navigacija

TFL Izobraževanja / Plača: osnova, dodatki, nadomestila

PLAČA: osnova, dodatki, nadomestila

Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov (le ti bodo obravnavani ločeno). Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Na webinarju bodo predstavljena delovnopravna pravila in sodna praksa glede plač delavcev, nadomestil plače ter pravne posledice neizplačila plač ali nadomestil plač ter nespoštovanja pravil o obračunavanju plače.

Vprašanja, ki se jih bomo dotaknili na seminarju:

  • Ali se lahko delavec in delodajalec dogovorita, da je plačilni dan 25.-ega v mesecu?
  • Kako se določata delovna in poslovna uspešnost?
  • Kdaj lahko delodajalec zadrži ali pobota plačo s svojim zahtevkom do delavca?
  • Ali je veljaven podpisan aneks s strani delavca, da lahko delodajalec zadrži del plače v določeni višini?
  • Ali se lahko delavec odpove dogovorjeni plači?
  • Če ima delavka nižjo plačo kot njen sodelavec na istem delovnem mestu, ali to pomeni diskriminacijo?

KDO BO Z VAMI

dr. Nana Weber

dr. Nana Weber

Želja po vsakodnevnih izzivih, nenehnem nadgrajevanju znanja in dinamičnem delu z ljudmi jo je vodila do študija prava. Ker jo je pritegnilo predvsem civilno in gospodarsko pravo, je nadaljevala z magistrskim študijem civilnega in gospodarskega prava ter doktorskim študijem civilnega prava. V magistrskem in doktorskem delu je obravnavala tudi aktualne teme iz Družinskega zakonika. Največ izkušenj z različnih področij prava je pridobila na različnih stopnjah sodišč, na okrajnem (kazenski oddelek), višjem (civilni in oddelek za alternativno reševanje sporov) ter vrhovnem sodišču (delovno–socialni oddelek). Delo je nadaljevala na Državnem pravobranilstvu in pri odvetniku. Po zadnji zaposlitvi v kabinetu ministra za javno upravo je padla odločitev, da delo opravlja kot samostojna podjetnica. Prepričana je namreč, da lahko na tak način najbolje širi svoje poslanstvo, ki je v pomoči ljudem in skrbi za njihove interese. Delo v odvetništvu je nujna nadgradnja. Pomembno ji je, da se nenehno strokovno izpopolnjuje. Nazadnje je naredila izpita za svetovalko za begunce in mediatorko. Ker si prvenstveno prizadeva za mirno rešitev sporov, je mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana in v Mediacijskem centru Odvetniške zbornice Slovenije. Na eni od višjih ljubljanskih šol predava različne pravne predmete, na redni bazi pa piše strokovne članke iz različnih pravnih področij.

Nakup

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window