Navigacija
Portal TFL

Seznam vsebin in storitev

TFL Vsebine

TAX - Davčne vsebine
Tax-nasveti Mnenja davčnih svetovalcev
Tax-članki Članki z davčnega področja (revija Denar)
Pojasnila DURS Pojasnila državnih institucij (DURS, MF in druge)
Povzetki-sodna praksa DURS Povzetki in komentarji nekaterih odločb DURS in odločb UPRS
Povzetki-inšpekcijski pregledi Povzetki inšpekcijskih pregledov
Obrazci Obrazci z davčnega in računovodsko-finančnega področja
e-Davčno-finančni slovar Slovensko-angleški in angleško-slovenski davčno-finančni slovar z več kot 12.000 gesli s področja davkov in računovodstva ter osnov prava, poslovanja in financ. Uporaben je za davčne svetovalce, računovodje, knjigovodje in druge strokovnjake.
FIN - Finančne vsebine
Fin-nasveti Praktični nasveti za računovodje in finančnike
Fin-članki Članki z računovodsko - finančnega področja
Fin-pravilniki Vzorci pravilnikov z računovodsko-finančnega področja
Slovenski računovodski standardi Slovenski računovodski standardi SRS z vsemi pojasnili in dopolnitvami
Mednarodni računovodski standardi Mednarodni računovodski standardi z vsemi spremembami
Obrazci Obrazci z davčnega in računovodsko-finančnega področja
Kodeksi Kodeksi in smernice Inštituta za revizijo
Revija Poslovodno računovodstvo Članki strokovne revije Poslovodno računovodstvo, ki jo izdaja Visoka šola za računovodstvo in Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR.
E-paket SRS z zgledi knjiženj poslovnih dogodkov - Primeri več kot 400 knjiženj
- Slovenski računovodski standardi 2016
- Pravila skrbnega računovodenja 2016
- Enotni kontni okvir in priporočen enotni kontni načrt
- Seminarji
Revija Sir*Ius Članki strokovne revije SIR*IUS, revije za teorijo in prakso revizije, računovodstva, davkov, financ, ocenjevanja vrednosti in drugih sorodnih področij, ki jo izdaja Slovenski inštitut za revizijo.
LEX - Pravne vsebine
Pravni red RS
Register predpisov TFL Veljavni predpis RS (tako državni kot občinski), razvrščeni v pravna področja in podpodročja, z vsemi informacijami o predpsu, dostopom do polnih besedil (trenutno veljavne verzije čistopisa in vseh prejšnjih verzij) ter povezavami na sodno prakso in druge dokumente
Zakoni Vsi veljavni zakoni in tisti, ki se še uporabljajo, v polnem besedilu (čistopisi) v verzijah na časovnici, s povezavami na sodno prakso
Podzakonski predpisi Podzakonski predpisi v polnem besedilu (čistopisi) v verzijah na časovnici, s povezavami na sodno prakso
Lex-novice in Lex-koledar Seznam predpisov, ki na izbrani dan pričnejo veljati / se uporabljati ali prenehajo veljati / se uporabljati oz. imajo spremembo
Kazala Uradnih listov RS Kazala in objave uradnih listov RS od leta 1991 dalje
Kazala mednarodnih podogodb RS Kazala in objave uradnih listov - mednarodnih pogodb od leta 1991 dalje
Poročevalec DZ - Arhiv in predlogi zakonov v DZ Poročevalec DZ – Arhiv objav v polnem besedilu od leta 2006 in kazala objav od leta 1991 dalje ter predlogi zakonov ter aktov ki jih sprejema Državni zbor RS
Sodna praksa
Odločbe Ustavnega sodišča RS Odločitve Ustavnega sodišča RS
Odločbe Vrhovnega sodišča Odločbe Vrhovnega sodišča RS
Odločbe Višjih sodišč Odločbe Višjega sodišča v Ljubljani, Celju, Mariboru in Kopru
Odločbe Višjega delovnega in socialnega sodišča Odločbe Višjega delovnega in socialnega sodišča RS
Odločbe Upravnega sodišča Odločbe Upravnega sodišča RS
Nepremoženjska škoda Nepremoženjska škoda (vir Vrhovno sodišče RS)
Pravna mnenja in stališča Načelna pravna mnenja in stališča (vir Vrhovno sodišče RS)
Odločite DKom Arhiv odločitev Državne revizijske komisije od leta 2004 dalje
Pravni red EU
Pogodbe Ustanovitvene, pristopne in ostale pogodbe in protokoli (primarna zakonodaja)
Mednarodni sporazumi Register mednarodnih sporazumov
Primarna zakonodaja EU v slovenskem jeziku Povezava na stran Službe vlade RS za razvoj in evropske zadeve
Veljavna zakonodaja Evropske unije Register veljavne zakonodaje Evropske unije (sekundarna zakonodaja)
Prečiščena zakonodaja Evropske unije Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
Kazalo Uradnih listov EU Kazala in objave uradnih listov EU od leta 2004 dalje
Zakonodaja Evropske unije v pripravi Register zakonodaje Evropske unije v pripravi
Sodna praksa EU sodišča za človekove pravice Sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (dokumentna baza HUDOC)
Odločbe sodišča Evropskih skupnosti EU - sodna praksa ECJ (področje davkov in varstva okolja)
Zakonodaja in sodna praksa EU Zbirno kazalo v zvezi z EU: povezave na register objav EU, primarno in sekundarno zakonodajo, seznam uredb in direktiv EU, sodno prakso ECJ in CFI, poslanska vprašanja in odgovore
Pravna literatura
Revija Odvetnik Arhiv člankov revije Odvetnik od leta 1998 dalje
Revija Pamfil Arhiv člankov revije Pamfil, revije mladih pravnikov in študentov Pravne fakultete v Ljubljani
Revija Sodnikov informator Arhiv člankov revije Sodnikov informator (vir Vrhovno sodišče RS)
Pregled strokovnih člankov Pregled strokovnih pravnih člankov (vir Vrhovno sodišče RS)
Nabor pravnih publikacij z vsebovanimi članki Povezava na stran Cobiss - virtualno knjižnico
Revija Slovenska arbitražna praksa Arhiv revije od leta 2012 dalje, ki ponuja odgovore na aktualna vprašanja s področja arbitražnega reševanja sporov
Pravni članki Strokovni članki različnih avtorjev, ki pišejo za portal TFL
Pripomočki za izračun obresti
Izračun zamudnih obresti (Vrhovno sodišče RS) Pripomočki za izračun zamudnih obresti
MojDenar.com Pripomočki za izračun zamudnih obresti
Racunovodja.com Pripomočki za izračun zamudnih obresti
Ostalo
Tabelarični podatki iz UL RS Tabele - Mesečna rast cen, povprečna rast cen življenjskih potrebščin, Minimalna plača v RS, Povprečna plača v RS, Pokojnine, Odvetniška tarifa...
Revizijska poročila Računskega sodišča RS Revizijska poročila Računskega sodišča RS - arhiv
Portal javnih naročil v skladu z Zakonom o javnih naročilih Povezava na portal javnih naročil
e-Pravni slovar Slovensko-angleški in angleško-slovenski pravni slovar z več kot 10.000 gesli s termini iz prava. Uporaben je za prevajalce, pravnike, odvetnike, notarje, sodnike, tožilce in tiste, ki pravo poučujejo ali študirajo.
Razni slovarji Seznam raznih slovarjev (jezikovnih, terminoloških, pravnih)
EKO-LEX - Okoljevarstvene vsebine
Zakonodaja RS s področja varstva okolja
Eko-Lex Register Okoljevarstvena področja in podpodročja, kamor so uvrščeni predpisi
Zakoni Vsi veljavni zakoni s področja varstva okolja, v polnem besedilu (čistopisi) v verzijah na časovnici, s povezavami na sodno prakso
Podzakonski Predpisi Podzakonski predpisi s področja varstva okolja v polnem besedilu (čistopisi) v verzijah na časovnici, s povezavami na sodno prakso
Eko-Lex Poročevalec DZ Objave Poročevalca DZ, ki se nanašajo na varstvo okolja, s povezavami na sprejeto zakonodajo
Odločbe Vrhovnega sodišča Odločbe Vrhovnega sodišča RS s področja varstva okolja
Odločbe Višjih sodišč Odločbe Višjega sodišča v Ljubljani, Celju, Mariboru, Kranju in Kopru s področja varstva okolja
Odločbe Upravnega sodišča Odločbe Upravnega sodišča RS s področja varstva okolja
Zakonodaja EU s področja varstva okolja
Uredbe in Direktive EU Uredbe in direktive EU s področja varstva okolja
Odločbe sodišča Evropskih skupnosti EU - sodna praksa ECJ s področja varstva okolja
Članki s področja varstva okolja
Eko-Lex članki Članki in komentarji predpisov s področja varstva okolja
Eko-Lex Kliping
Obveščanje po e-pošti o novostih s področja varstva okolja Vsakodnevno obveščanje o novostih iz pravnih virov: UL RS, UL EU, Poročevalec DZ, Ministrstva, Vlada in Sta novice
Svetovanje
Svetovanje pri izvajanju zakonodaje s področja varstva okolja Kako trajnostno ravnati z naravnimi viri z vidika zniževanja stroškov, itd.

TFL Mediji

Lastne publikacije na portalu TFL
e-dnevnik: Lex-Novice
Lex-novice
 • Pošiljanje Lex-Novic po e-pošti vsem registriranim uporabnikom in naročnikom
 • Arhiv številk na portalu TFL
e-tednik: TFL Glasnik
TFL Glasnik
 • Pošiljanje TFL-Glasnika po e-pošti vsem registriranim uporabnikom in naročnikom
 • Arhiv številk na portalu TFL
e-mesečnik: Zakonodajni supervizor
Zakonodajni supervizor
 • Mesečna statistika števila na novo objavljenih in spremenjenih predpisov ter predpisov, ki so se pričeli ali prenehali uporabljati oz. veljati
 • Arhiv številk na portalu TFL
 • Dnevno osveženi podatki o veljavni zakonodaji v RS

TFL Obveščanje

TFL-Radar
Obveščanje o spremembah izbrane zakonodaje in o novo objavljeni sodni praksi
TFL-Radar
 • Obveščanje o poslovanju izbranih pravnih subjektov po e-pošti
 • Arhiv sprememb, dostopen na portalu TFL
 • Uporabnik spremlja samo predpise, ki jih želi spremljati
 • Uporabnik spremlja novosti v zvezi s sodno prakso glede na izbrano področje ali institut
Lex-Kliping
Obveščanje o novostih (novo objavljenih predpisih, predlogih ministrstev za javno obravnavo, predlogih v postopku sprejemanja v DZ...)
Lex-Kliping
 • Obveščanje o novostih z izbranih pravnih virov po e-pošti
 • Arhiv novosti, dostopen na portalu TFL
 • Uporabnik izbere pravno področje, ki ga zanima (npr. delovno pravo)
 • Uporabnik prejema novosti, objavljene v različnih pravnih virih (predpisi v pripravi, predlogi ministrstev...), glede na svoj izbor
CompanyCheck
Obveščanje o poslovanju pravnih subjektov z opozarjanjem na blokade računov in insolvenčne postopke
CompanyCheck
 • Obveščanje o poslovanju izbranih pravnih subjektov po e-pošti
 • Arhiv vseh dogodkov, dostopen na portalu TFL
 • Uporabnik izbere poslovne subjekte, ki jih želi spremljati
 • Če se nad izbranim poslovnih subjektom prične insolvenčni postopek ali pride do blokade računa, je uporabnik o tem obveščen
EKO-Kliping
Obveščanje o novostih (novoobjavljenih predpisih, predpisih v pripravi v DZ, ...) s področja varovanja okolja
EKO-Kliping
 • Obveščanje o novih in spremenjenih predpisih ter predpisih v pripravi s področja varovanja okolja po e-pošti.
Še ne veste, katero storitev bi izbrali?

Preizkusite storitve 7 dni brezplačno

ZAČNITE PREIZKUS

100% brez obvez

ALI

Zahtevaje individualno ponudbo

ŽELIM PONUDBO

100% brez obvez

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43.
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window