LEX - Pravne vsebine

LEX - pravne vsebine

Najpopolnejša zbirka podatkov z vso veljavno zakonodajo, ki se sproti ažurira.

Želite dostopati do vsebine in preizkusiti storitve portala TFL?

Brezplačni preizkus

Hitre povezave

Zakonodaja RS (področja)   Gradiva DZ / Poročevalec   Uradni list   Zakonodaja EU (področja)   Zakonodaja EU (pregled)

Sodna praksa   Iskalnik po sodni praksi   Strokovni članki   Prekrški   e-Pravni slovar

Vse LEX vsebine

V LEX vsebinah boste našli

Zakonodajne vsebine RS in EU

 • Prečiščena besedila predpisov s prikazi na časovnico
 • Register veljavne in razveljavljene zakonodaje
 • Uradni list RS, Poročevalec DZ, Mednarodne pogodbe
 • Zakonodaja EU in sodbe ESČP
 • Strokovni članki pravnega področja
 • Lex-Koledar

Sodna praksa

 • Sodne odločbe vseh slovenskih sodišč
 • Pravna mnenja in stališča
 • Odločitve Državne revizijske komisije

Pravni red EU

 • Zakonodaja EU in sodbe ESČP

Strokovne revije (z arhivi)

Dostopne revije

 • Članki in arhiv revije Odvetnik, Slovenska arbitražna praksa, Pamfil, Sodnikov Informator, Zbornik znanstvenih razprav (EF LJ), Pravni Letopis, Revus

Vse revije, ki so objavljene na portalu TFl, so obdelane in pripravljene na način

 • Vsak članek znotraj revije je samostojna enota.
 • Iskanje je možno po celotnem besedilu vsega arhiva, ki je na voljo. Vsak članek je povezan na pravno podlago (točno določena verzija čistopisa predpisa, njegov člen, odstavek itd.), ki jo avtor citira.
Arhiv revij

Kje dobite LEX - pravne vsebine?

Izberite enega izmed treh naročniških paketov

Paket Lex

Paket Lex vključuje:
 • veljavno zakonodajo s čistopisi
 • sodno prakso sodišč
 • strokovne članke
 • register predpisov
 • Uradni list

Paket Tax-Fin-Lex

Paket Tax-Fin-Lex vključuje:
 • davčne vsebine
 • računovodske in finančne vsebine
 • pravne vsebine (Paket LEX)

Paket Po meri

Paket Po meri lahko vključuje:
 • davčne, finančne in pravne vsebine
 • strokovno literaturo
 • e-komentarje zakonov itd.

Sestavite si svoj paket!

POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Oglejte si tudi e-pakete z ažurnim zakonom
in komentarjem zakona

Več

Podroben seznam vsebin portala Tax-Fin-Lex

PAKET
Seznam posameznih vsebin Opis vsebin Brez-
plačni
LEX TAX-
FIN-LEX
Po
meri
Samo-
stojno
TFL Vsebine
LEX - Zakonodajne vsebine RS in EU
Zakonodaja RS
Register predpisov TFL Veljavni predpisi RS (državni in občinski) po pravnih področjih, vse informacije o predpisu, dostop do polnih besedil
Zakoni Vsi veljavni (in razveljavljeni) zakoni v polnem besedilu (čistopisi) v verzijah na časovnici s povezavami na sodno prakso
Podzakonski predpisi Podzakonski predpisi v polnem besedilu (čistopisi) v verzijah na časovnici, s povezavami na sodno prakso
Kazala uradnih listov RS Kazala in objave uradnih listov RS od leta 1991 dalje
Kazala mednarodnih podpogodb RS Kazala in objave uradnih listov - mednarodnih pogodb od leta 1991 dalje
Poročevalec DZ - Arhiv in predlogi zakonov in DZ Poročevalec DZ - Arhiv objav od leta 2006 in kazala objav od leta 1991 dalje ter predlogi zakonov ter aktov DZ RS
Lex-Koledar Seznam predpisov, ki na izbrani dan pričnejo veljati / uporabljati ali prenehajo veljati / uporabljati oz. imajo spremembo
Sodna praksa RS
Odločbe Ustavnega sodišča RS Odločitve Ustavnega sodičša RS
Odločbe Vrhovnega sodišča Odločbe Vrhovnega sodičša
Odločbe Višjih sodišč Odločbe Višjega sodišča v Ljubljani, Celju, Mariboru in Kopru
Odločbe Višjega delovnega in socialnega sodišča Odločbe Višjega delovnega in socialnega sodišča RS
Odločbe Upravnega sodišča Odločbe Upravnega sodišča RS
Nepremoženjska škoda Nepremoženjska škoda (vir Vrhovno sodišče RS)
Pravna mnenja in stališča Načelna pravna mnenja in stališča (vir Vrhovno sodišče RS)
Odločitve DKom Arhiv odločitev Državne revizijske komisije od leta 2004 dalje
Revizijska poročila Računskega sodišča RS Revizijska poročila Računskega sodišča RS - arhiv
Pravni red EU
Zakonodaja EU (področja) Register predpisov EU s klasifikacijo po pravnih področjih
Zakonodaja EU (pregled) Pregled objavljene zakonodaje EU
Kazalo Uradnih listov EU Kazala in objave uradnih listov EU od leta 2004 dalje
Primarna zakonodaja EU Ustanovitvene, pristopne in ostale pogodbe in protokoli (primarna zakonodaja)
Sekundarna zakonodaja EU Uredbe, direktive, odločbe, priporočila in mnenja
Mednarodni sporazumi Register mednarodnih sporazumov
Sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti EU - sodna praksa ECJ
Sodbe senatov Evropskega sodišča za človekove pravice (ECHR) Sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (HUDOC)
TAX - Davčne vsebine
Tax-nasveti Mnenja davčnih svetovalcev
Revija Denar Članki z davčnega področja (revija Denar)
Pojasnila DURS/FURS Pojasnila državnih institucij (DURS/FURS, MF in druge)
Povzetki - sodna praksa DURS Povzetki in komentarji nekaterih odločb DURS in odločb UPRS
Povzetki - inšpekcijski pregledi Povzetki inšpekcijskih pregledov
Obrazci Obrazci z davčnega in računovodsko-finančnega področja
FIN - Finančne vsebine
Fin-nasveti Praktični nasveti za računovodje in finančnike
Fin-članki Članki z računovodsko - finančnega področja
Fin-pravilniki Vzorci pravilnikov z računovodsko-finančnega področja
Slovenski računovodski standardi Slovenski računovodski standardi SRS z vsemi pojasnili in dopolnitvami
Mednarodni računovodski standardi Mednarodni računovodski standardi z vsemi spremembami
Obrazci Obrazci z davčnega in računovodsko-finančnega področja
Kodeksi Kodeksi in smernice Inštituta za revizijo
Okoljevarstvene vsebine
Eko-Lex Register Okoljevarstvena področja in podpodročja, kamor so uvrščeni predpisi
Zakoni Vsi zakoni s področja varstva okolja, v polnem besedilu (čistopisi) v verzijah na časovnici, s povezavami na sodno prakso
Podzakonski Predpisi Vsi podzakonski predpisi s področja varstva okolja, v polnem besedilu (čistopisi) v verzijah na časovnici, s povezavami na sodno prakso
Eko-Lex Poročevalec DZ Objave Poročevalca DZ, ki se nanašajo na varstvo okolja, s povezavami na sprejeto zakonodajo
Odločbe Vrhovnega sodišča Odločbe Vrhovnega sodišča RS s področja varstva okolja
Odločbe Višjih sodišč Odločbe Višjega sodišča v Ljubljani, Celju, Mariboru, Kranju in Kopru s področja varstva okolja
Odločbe Upravnega sodišča Odločbe Upravnega sodišča RS s področja varstva okolja
Uredbe in Direktive EU Uredbe in direktive EU s področja varstva okolja
Odločbe sodišča Evropskih skupnosti EU - sodna praksa ECJ s področja varstva okolja
Eko-Lex članki Članki in komentarji predpisov s področja varstva okolja
 
Strokovna literatura
Članki in arhiv revije Odvetnik Revija za teorijo in prakso odvetniške stroke. Arhiv obsega članke od leta 1998 dalje.
Članki in arhiv revije Sodnikov Informator Revija za sodnike s sodno prakso, komentarji in strokovnimi pravnimi razlagami in tolmačenji. Arhiv obsega članke od leta 2013 dalje.
Članki in arhiv revije Slovenska arbitražna praksa Arhiv revije od leta 2012 dalje, ki ponuja odgovore na aktualna vprašanja s področja arbitražnega reševanja sporov.
Članki in arhiv revije Pamfil Revija mladih pravnikov in študentov Pravne fakultete v Ljubljani z njihovimi strokovnimi prispevki. Arhiv obsega članke od leta 2011 dalje.
Članki in arhiv revije Zbornik znanstvenih razprav (PF LJ) Arhiv obsega znanstvene članke in razprave od leta 2008 dalje. Izdajatelj revije je Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.
Članki in arhiv revije Pravni letopis Poglobljeni strokovni prispevki s civilnega, gospodarskega, delovnega, upravnega in ustavnega področja prava. Arhiv člankov od leta 2008 dalje.
Članki in arhiv revije Revus Prva revija za ustavno teorijo in filozofijo prava na zahodnem Balkanu. Arhiv obsega članke od leta 2003 dalje.
Članki in arhiv revije Denar Revija, ki prinaša aktualne in strokovne prispevke z davčnega in računovodsko-finančnega področja. Arhiv člankov od leta 2009 dalje.
Članki in arhiv revije Poslovodno računovodstvo Strokovno poglobljeni prispevki s področja računovodenja, financ in revizije ter preprečevanja prevar. Arhiv revije od leta 2011 dalje.
Članki in arhiv revije Javna uprava Strokovna revija za javno upravo. Obsega arhiv člankov od leta 2015 dalje.
Članki in arhiv revije SIR*IUS Teorija in praksa revizije, računovodstva, davkov, financ, ocenjevanja vrednosti (naslednica revije Revizor). Arhiv člankov od leta 2013 dalje.
Članki in arhiv revije Pravnik Revija za pravno teorijo in prakso. Obsega arhiv od leta 2015 dalje.
Članki in arhiv revije TFL Glasnik Lasten e-tednik s strokovnimi članki z davčnega, računovodsko-finančnega in pravnega področja ter zanimivimi intervjuji. Izhaja od leta 2011 dalje.
Pregled strokovnih člankov Pregled strokovnih pravnih člankov – bibliografski podatki (vir Vrhovno sodišče RS)
Nabor pravnih publikacij z vsebovanimi članki Povezava na stran Cobiss - virtualno knjižnico
Pravni članki Strokovni članki različnih avtorjev, ki pišejo za portal TFL
 
TFL Obveščanja
Lex-Radar Obveščanje o predpisih / sodni praksi
Lex-Kliping Obveščanje iz pravnih virov o pravnih področjih
EKO-LEX Kliping Obveščanje o okoljevarstveni zakonodaji
CompanyCheck Obveščanje o poslovanju poslovnih subjektov
 
TFL e-paketi - računovodsko-finančni
e-paket SRS e-paket SRS z zgledi knjiženj
e-paket MSRP v EU e-paket MSRP v EU
 
TFL e-paketi - komentarji zakonov
e-paket INS e-paket INS z e-komentarjem ZFPPIPP
e-paket ZDR-1 e-paket Delovna razmerja z e-komentarjem ZDR-1
e-paket ZVO-1 e-paket Varstvo okolja z e-komentarjem ZVO-1
e-paket ZJN-3 e-paket Javno naročanje z e-komentarjem ZJN-3
 
TFL e-slovarji
e-DF slovar e-Davčno-finančni slovar (angl-slov / slov-angl)
e-P slovar e-Pravni slovar (angl-slov / slov-angl)
 
Knjige (TFL Založba)
Komentar ZFPPIPP in urejena sodna praksa Knjižna izdaja v 2 delih
 
TFL Izobraževanja
Koledar Izobraževanj Koledar Izobraževanj
 
TFL Mediji
E-dnevnik: Lex-Novice Dnevno informativno seznanjanje o novostih s pravnega področja
E-tednik: TFL Glasnik Poglobljeni strokovni članki in novosti z davčnega, računovodsko-finančnega in pravnega področja.
E-mesečnik: Zakonodajni Supervizor Mesečno obveščanje o stanju veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov v Sloveniji
 
Koristni pripomočki
Obračun plač, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, kilometrine, dnevnic, ... Pripomočki za obračun različnih izplačil, kilometrine, dnevnic, ...
Izračun zamudnih obresti (Vrhovno sodišče RS) Pripomočki za izračun zamudnih obresti
Tabelarični podatki iz UL RS Tabele - Mesečna rast cen, rast cen življenjskih stroškov, minimalna in povprečna plača, Pokojnine, Odvetniška tarifa...
Razni slovarji Seznam raznih slovarjev (jezikovnih, terminoloških, pravnih)
Portal javnih naročil - e-naročanje Povezava na portal javnih naročil
Koristne povezave Povezave na spletne strani državnih organov in organizacij v RS
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window