Paket Brezplačni

Paket Brezplačni

  • vpogled v 7 dokumentov
  • prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • prejemanje e-tednika TFL Glasnik
  • prejemanje e-mesečnika Zakonodajni Supervizor

Kaj vsebuje paket Brezplačni?

Vpogled v 7 dokumentov

Brezplačno lahko preizkusite portal Tax-Fin-Lex in izkoristite vpogled v 7 dokumentov iz pravnih, davčnih in finančnih vsebin.

e-dnevnik Lex-Novice

Dnevno vas informativno seznanjamo o novostih s pravnega področja.

Revija TFL Glasnik

Brezplačni e-tednik s strokovnimi članki z davčnega, računovodsko-finančnega in pravnega področja ter intervjuji s priznanimi slovenskimi strokovnjaki in podjetniki.

e-mesečnik Zakonodajni Supervizor

Brezplačno spremljanje statistike celotne slovenske zakonodaje. S prijavo na Lex-Novice vsakega 10. v mesecu prejmete podatke o stanju veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov v Sloveniji.

Pravno-poslovni portal,
založništvo in izobraževanja
VSE NA ENEM MESTU.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Pri brezplačnem preizkusu prejmete paket Brezplačni, ki vsebuje:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemanje e-tednika TFL Glasnik

Podatke, ki ste jih navedli, bomo uporabili izključno za namen poslovne komunikacije. S klikom na gumb »Začnite s preizkusom« se strinjate s Splošnimi pogoji uporabe portala Tax-Fin-Lex ter Informacijami za posameznika.

Primerjajte ostale TFL pakete Podroben opis storitev
Oznaka Paket
BREZPLAČNI
Paket LEX Paket
TAX-FIN-LEX
Paket
PO MERI
TFL Vsebine
Zakonodaja RS
Register predpisov TFL REGI
Zakoni LEX-RS
Podzakonski predpisi LEX-RS
Kazala uradnih listov RS UL-PO
Kazala mednarodnih pogodb RS UL-PO
Poročevalec DZ - Arhiv in predlogi zakonov in DZ UL-PO
Lex-Koledar LEX-K
Sodna praksa RS
Odločbe Ustavnega sodišča RS SODB
Odločbe Vrhovnega sodišča SODB
Odločbe Višjih sodišč SODB
Odločbe Višjega delovnega in socialnega sodišča SODB
Odločbe Upravnega sodišča SODB
Nepremoženjska škoda SODB
Pravna mnenja in stališča PRAV-M
Odločitve DKom DKOM
Revizijska poročila Računskega sodišča RS
Pravni red EU
Zakonodaja EU (področja) LEX-EU
Zakonodaja EU (pregled) LEX-EU
Kazalo Uradnih listov EU LEX-EU
Primarna zakonodaja EU LEX-EU
Sekundarna zakonodaja EU LEX-EU
Mednarodni sporazumi LEX-EU
Sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti LEX-EU
Sodbe senatov Evropskega sodišča za človekove pravice (ECHR) LEX-EU
Okoljevarstvene vsebine
EKO-LEX Register EKO-LEX
Zakoni EKO-LEX
Podzakonski Predpisi EKO-LEX
Eko-Lex Poročevalec DZ EKO-LEX
Odločbe Vrhovnega sodišča EKO-LEX
Odločbe Višjih sodišč EKO-LEX
Odločbe Upravnega sodišča EKO-LEX
Uredbe in Direktive EU EKO-LEX
Odločbe sodišča Evropskih skupnosti EKO-LEX
TAX - Davčne vsebine
Davčni članki DAV-Č
Pojasnila DURS/FURS FURS-P
Obrazci
FIN - Finančne vsebine
Finančni članki FIN-Č
Slovenski računovodski standardi SRS-MSRP
Mednarodni računovodski standardi SRS-MSRP
Strokovna literatura
Članki in arhiv revije Odvetnik R-ODV
Članki in arhiv revije Sodnikov Informator R-SODIN
Članki in arhiv revije Slovenska arbitražna praksa R-SAP
Članki in arhiv revije Pamfil R-PAM
Članki in arhiv revije Zbornik znanstvenih razprav (PF LJ) R-ZZR
Članki in arhiv revije Pravni letopis R-PRL
Članki in arhiv revije Revus R-REV
Članki in arhiv revije Denar R-DEN
Članki in arhiv revije Poslovodno računovodstvo R-POSR
Članki in arhiv revije Javna uprava R-JAV
Članki in arhiv revije SIR*IUS R-SIR
Članki in arhiv revije Pravnik R-PRAV
Članki in arhiv revije CEPAR R-CEPAR
Članki in arhiv revije TFL Glasnik R-TFLG
Pregled strokovnih člankov
Nabor pravnih publikacij z vsebovanimi članki
Pravni članki
Članki in arhiv Zbornika Sodobno insolvenčno pravo (SIP) R-SIP
Članki in arhiv Zbornika Sodobno stvarno pravo (SSP) R-SSP
Članki in arhiv Zbornika Sodobno obligacijsko pravo (SOP) R-SOP
TFL Obveščanja
Lex-Radar Lex-Radar
Lex-Kliping Lex-Kliping
Eko-Lex Kliping Eko-Lex Klip
CompanyCheck CompanyCheck
TFL e-paketi - računovodsko-finančni
e-paket SRS e-paket SRS
e-paket MSRP v EU e-paket MSRP
TFL e-paketi - komentarji zakonov in priročniki
e-paket INS e-paket INS
e-paket ZDR-1 e-paket ZDR-1
e-paket ZVO-1 e-paket ZVO-1
e-paket ZJN-3 e-paket ZJN-3
e-paket Stvarno pravo e-paket SPZ
e-paket Obligacije e-paket OZ
e-paket Izvršba e-paket Izvršba
e-paket Plače v javnem sektorju e-paket ZSPJS
e-paket Notariat e-paket ZN
e-paket Upravni postopek e-paket ZUP
e-paket Kazenski zakonik - posebni del e-paket KZ-1
TFL e-priročniki / vzorci
e-GP s priročnikom e-paket GRAD
e-paket Vzorci e-paket Vzorci
TFL e-slovarji
e-DF slovar e-DF slovar
e-P slovar e-P slovar
Knjige in priročniki (TFL Založba)
Komentar ZFPPIPP in urejena sodna praksa (v dveh knjigah) K-ZFPPIPP
ZFPPIPP z novelo ZFPPIPP-H - Razširjena uvodna pojasnila K-ZFPPIPP-H
Komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ) K-SPZ
ZZK-1 z novelo ZZK-1E - Razširjena uvodna pojasnila K-ZZK-1
Komentar splošnega dela Obligacijskega zakonika (OZ) K-OZ-S
Komentar posebnega dela Obligacijskega zakonika (OZ) (v dveh delih) K-OZ-P
Komentar Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) ter Priročnik za uporabnika (v dveh delih) K-ZIZ
Komentar Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) K-ZSPJS
Komentar Zakona o notariatu (ZN) K-ZN
Komentar Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) K-ZDR-1
Gradbeni priročnik K-GRAD
TFL Izobraževanja
Koledar Izobraževanj TFLSeminarji
TFL Svetovanje
TFL Svetovanje* TFLSvetovanje
TFL Mediji
E-dnevnik: Lex-Novice R-LEXN
E-tednik: TFL Glasnik R-TFLG
E-mesečnik: Zakonodajni Supervizor R-ZAKS
Koristni pripomočki
Obračun plač, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, kilometrine, dnevnic, ...
Izračun zamudnih obresti (Vrhovno sodišče RS)
Izračun pogodbenih obresti (Zveza RFR)
Tabelarični podatki iz UL RS
Razni slovarji
Portal javnih naročil - e-naročanje
Koristne povezave
Korona virus
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window